Om oss

På denna sida finner du information om vår organisation, möten och skrivelser. 

Medlemskap

Stöd gärna vårt arbete och bli medlem i Hembygdsföreningen! 

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr/person eller 200 kr/familj

Plusgiro: 59 09 11 - 4       Bankgiro: 663 - 4935 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida:  www.visingsohembygdsforening.com 

Vi vill öka tillgängligheten till våra samlingar

Vårt arkiv i Bibliotekets källare innehöll många pärmar med gamla gårdshandlingar, protokolls-böcker, foton, glasplåtar, filmer m m. Det mesta av detta material har vi flyttat över till Folkrörelsearkivet i Jönköping, där de hålls tillgängliga för intresserade. Arkivet ligger i samma byggnad som stadsbiblioteket och är öppet varje dag, tel: 036-10 27 60, info@jfa.f.se, www.jfa.nu

Fotoalbum, almanackor, krönikor och annan lokalhistoria finns samlade i Visingsö biblioteks ”hembygdshörna”, som en arbetsgrupp sett över och utvidgat, i samarbete med bibliotekarien.  

Styrelse 2018

Ordförande:              Esbjörn Malmström
Vice ordförande:       Marianne Roempke 
Kassör:                     Katarina Wetterlind Holmberg 
Sekreterare:             Bertil Gustafsson
Övriga ledamöter:    Olof Lundbrant, Margit Nilsson, Karin Eskilsby
Suppleanter:             2 vakanta platser som styrelsen ska försöka tillsätta

Revisorer och valberedning 2018

Revisorer:               Ingemar Larsson och Ingrid Öresjö. Sven-Erik Krantz ersättare

Valberedning:         Gerd Wetter, Vivianne Ottosson, Janne Pettersson 

Arbetsgrupper 2016

Arbetsutskott Hembygdsgården utomhus:       Sven Ottosson, Eskil Berglund, 
                                                                     Stig-Göran Bonthron, Jerker Ödeen, 
                                                                     Mats Svensson, Agne Carlberg
Arbetsutskott Hembygdsgården inomhus:       Marianne Roempke, Kerstin Krantz, 
                                                                     Sven Ottosson, Ingrid Öresjö, 
                                                                     Margit Nilsson, Anna Malmström        
Kommitté för föreningens arrangemang:        Agneta Ödeén, Gerd Engdahl,                                                                                        Majken Gustavsson 
Tillsynsman Bastan i Näs och Ruthers
ladugård:
                                                      Eskil Berglund, Olof Lundbrandt 
Kommitté byabåten Maria:                           Göran Bielk, Jan Andersson, Ingemar                                                                              Larsson 
Kommitté byabåten Vikingen:                       Östen Johansson, Leif Edlund,                                                                                       Anders Johansson, Gunnar Ekström 
Kommitté byabåten Neptun:                         Janne Pettersson, Göte Gustavsson,                                                                               Lars Plühm 
Tingleygruppen:                                            Christina Hedberg, Lilian Allert, Nanja
                                                                    Florin, Marianne Roempke, Ingrid Löfgren
                                                                    Ribberfalk, Anna Ödeén, Bodil Ödeén 
Arbetsutskott almanackor:                            Marianne Roemke, Christina Hedberg
Arbetsutskott krönika                                   Esbjörn Malmström, Agne Carlberg,
                                                                    Ingvar Lif
Ansvarig arkiv:                                             Lennart Edlund 
Ansvarig hemsida 2012- :                              Mats Svensson 

Stadgar

Du finner föreningens Stadgar här .  

Verksamhetsplan

Hela Verksamhetsplanen 2018  hittar du här        

Verksamhetsberättelse

Hela Verksamhetsberättelsen 2017 hittar du här       

Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet den 11 februari 2017 hittar du här      

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida: www.visingsohembygdsforening.com

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund