Om oss

På denna sida finner du information om vår organisation, möten och skrivelser. 

Medlemskap

Stöd gärna vårt arbete och bli medlem i Hembygdsföreningen! 

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr/person eller 200 kr/familj

Plusgiro: 59 09 11 - 4       Bankgiro: 663 - 4935 
Swich: 123 613 94 89 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida:  www.visingsohembygdsforening.com 

Vi vill öka tillgängligheten till våra samlingar

Vårt arkiv i Bibliotekets källare innehöll många pärmar med gamla gårdshandlingar, protokolls-böcker, foton, glasplåtar, filmer m m. Det mesta av detta material har vi flyttat över till Folkrörelsearkivet i Jönköping, där de hålls tillgängliga för intresserade. Arkivet ligger i samma byggnad som stadsbiblioteket och är öppet varje dag, tel: 036-10 27 60, info@jfa.f.se, www.jfa.nu

Fotoalbum, almanackor, krönikor och annan lokalhistoria finns samlade i Visingsö biblioteks ”hembygdshörna”, som en arbetsgrupp sett över och utvidgat, i samarbete med bibliotekarien.  

Styrelse 2018

Ordförande:              Esbjörn Malmström
Vice ordförande:       Marianne Roempke 
Kassör:                     Katarina Wetterlind Holmberg 
Sekreterare:             Bertil Gustafsson
Övriga ledamöter:    Olof Lundbrant, Margit Nilsson, Karin Eskilsby
Suppleanter:             2 vakanta platser som styrelsen ska försöka tillsätta

Revisorer och valberedning 2018

Revisorer:               Ingemar Larsson och Ingrid Öresjö. Sven-Erik Krantz ersättare

Valberedning:         Gerd Wetter, Vivianne Ottosson, Janne Pettersson 

Arbetsgrupper 2016

Arbetsutskott Hembygdsgården utomhus:       Sven Ottosson, Eskil Berglund, 
                                                                     Stig-Göran Bonthron, Jerker Ödeen, 
                                                                     Mats Svensson, Agne Carlberg
Arbetsutskott Hembygdsgården inomhus:       Marianne Roempke, Kerstin Krantz, 
                                                                     Sven Ottosson, Ingrid Öresjö, 
                                                                     Margit Nilsson, Anna Malmström        
Kommitté för föreningens arrangemang:        Agneta Ödeén, Gerd Engdahl,                                                                                        Majken Gustavsson 
Tillsynsman Bastan i Näs och Ruthers
ladugård:
                                                      Eskil Berglund, Olof Lundbrandt 
Kommitté byabåten Maria:                           Göran Bielk, Jan Andersson, Ingemar                                                                              Larsson 
Kommitté byabåten Vikingen:                       Östen Johansson, Leif Edlund,                                                                                       Anders Johansson, Gunnar Ekström 
Kommitté byabåten Neptun:                         Janne Pettersson, Göte Gustavsson,                                                                               Lars Plühm 
Tingleygruppen:                                            Christina Hedberg, Lilian Allert, Nanja
                                                                    Florin, Marianne Roempke, Ingrid Löfgren
                                                                    Ribberfalk, Anna Ödeén, Bodil Ödeén 
Arbetsutskott almanackor:                            Marianne Roemke, Christina Hedberg
Arbetsutskott krönika                                   Esbjörn Malmström, Agne Carlberg,
                                                                    Ingvar Lif
Ansvarig arkiv:                                             Lennart Edlund 
Ansvarig hemsida 2012- :                              Mats Svensson 

Stadgar

Du finner föreningens Stadgar här .  

Protokoll från årsmötet med bilagor

Protokoll från årsmötet den 24 februari 2018 hittar du här      

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida: www.visingsohembygdsforening.com

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund