Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Välkommen

till Visingsö Hembygdsförening 

Föreningen bildades 1925 och vill verka för att natur- och kulturminnen av värde på Visingsö bevaras samt ska vara delaktig i samhälls- och miljöplanering på ön. 

Hembygdsgården
Byabåten Maria ger salut

Vi äger och vårdar flera byggnader och båtar :

Hembygdsgården strax söder om Kumlabykyrkan uppfördes på 1680-talet. Den innehåller flera inredda rum, t ex förstugan, salen, Tingleyrummet och klassrummet. Se öppettider under Senaste nytt.

Trumpetarbostället i södra Vrixlösa byggdes på 1600-talet. Enligt traditionen bodde Per Brahes trumpetare här. Idag bebos huset av en sommarhyresgäst.

Bastan i Näs användes för torkning av lin och maltkorn från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet. För visning; kontakta någon i styrelsen.  

Byabåtarna Maria af Rökinge, Neptun från Torp och Wikingen från Erstad byggdes under 1800-talets andra hälft och seglar bl.a. varje sommar till Hjo.

För mer information, se under flik Byggnader och Byabåtar

Hembygdsföreningen ansvarar för årligen återkommande arrangemang bl.a i Hembygdsparken samt ger ut byaböcker, årskrönikor och almanackor. Vi arbetar även med insamling och dokumentation av föremål och minnen från Katherine Tingley och teosoftiden på ön. 

Visingsö sedd från nordost
Båthusen i hamnen med Visingsborg i bakgrunden
Mellersta gravfältet
Utsikt från Kumlaby kyrka över norra delen av Visingsö
Remmalag - ett omtyckt inslag på Visingsö
Norra udden med fyren i bakgrunden
Hagavägen
Del av de s.k. Visingsöformationerna i sydost
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund