Senaste nytt

På denna sida lägger vi ut nyheter. Det kan gälla kommande aktiviteter såväl som redogörelser för något som har hänt eller nya artiklar på hemsidan. 


Deltagare i Tornerspel
Skördehelg med Visingsödräkt och linbearbetning
Byabåten Wikingen riggas för färd

Bilder från sekelskiftet 1800 - 1900

Många gamla svart/vita kort faller allt oftare i glömska. Det är ju tråkigt eftersom de innehåller så mycket spännande information att ta del av. Inte minst saknas det uppgifter om vad de föreställer. Hembygdsföreningen har tillgång till såväl gamla glasplåtar som sv/v papperskort. De som har bearbetats kan du se under fliken Historik, längst uppe; Bilder från sekelskiftet 1800 - 1900.

Om du vill rätta eller komplettera några bildtexter (eller annat på hemsidan) är du välkommen att kontakta Mats Svensson, tel 070-320 27 44 eller matsolena@telia.com . Du har kanske kort, nya såväl som gamla, som även andra skulle tycka vore intressanta att ta del av? Hör gärna av dig.  

Kartfolder 2018

Här hittar du svar på många frågor inför besöket på Visingsö     

Kartfolder 2018   (Map/Karte)

Visingsö information in English 2018  

Visingsö Information auf Deutch 2018  


Föreningslivet 2017 på Visingsö

Det är nog inte bara boende på Visingsö som undrar vad som händer inom alla föreningarna som finns. Även på fastlandet undrar säkert många vad som händer här ute när mörkret sänker sig över ön.

Visingsö Hembygdsförening vill beskriva och medverka till förståelse för hur livet i vår bygd fungerar. T.ex. vilka föreningar finns, vad gör man och vad vill man? Hur utvecklas föreningslivet?   

Denna kartläggning av öns föreningsliv under 2017 vill försöka förklara lite av bakgrunden till föreningarna, deras utveckling och utmaningar. 

Tryck på fliken Historik ovan och sök dig ner till rubriken ”Föreningsliv 2017 på Visingsö”.Visingsö Gårdshistorik färdig efter 20 år

Visingsö Hembygdsförening hade årsmöte lördagen den 21 februari 2015 och uppmärksammade då att projektet med ”byaböckerna” fullbordats efter nästan 20 års arbete. Den ansvariga arbetsgruppen avtackades och tilldelades Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmärke i guld.

Det var Per-Evert Krantz som 1995 inledde arbetet med Visingsö Gårdshistorik och han var drivande fram till sin bortgång 2001, samma år som han fick Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmedalj.

Efter några års uppehåll fortsatte en arbetsgrupp dokumentationen och det var denna grupp som nu avtackades efter slutfört arbete. Den har bestått av Lennart Edlund, Bengt Johansson, Kristina Laggar, Gösta Strand och Ingrid Öresjö. De två förstnämnda var med från starten. Kristina Laggar tilldelades förtjänstmärket postumt.

Dokumentationen omfattar 11 böcker som behandlar samtliga 18 byar på ön. Den sista om Visingsborg utkom 2014. Böckerna är en beskrivning av byarnas och framförallt gårdarnas historia från 1600/1700-talen till våra dagar; vilka ägarna har varit, familjemedlemmarnas namn och födelsedata men även anekdoter och berättelser som ger liv åt fakta. I böckerna finns också en rik bildskatt med porträttfoton, exteriörer av byggnaderna samt bilder av bylivet i ”helg och söcken”.

I och med detta arbete har Visingsös byar fått sin historia nedtecknad på ett överskådligt sätt. Det kommer inte bara dagens öbor till del utan blir framförallt en källa för framtida forskare och öbor. För denna bestående kulturgärning framförde årsmötet sitt stora tack.  

Se vidare under Publikationer.

Dessa 11 böcker beskriver alla gårdarnas historia på Visingsö
Lennart Edlund och Ingrid Öresjö tilldelas förtjänstmärket av Hembygdsföreningens ordförande Esbjörn Malmström


Bastan i Näs

Denna byggnad har under många år fört en anonym tillvaro. Vad finns därinne och vad har man haft den till? 
Efter närmare efterforskningar kan man konstatera att den fyllde en viktig funktion under senare hälften av 1800-talet för de boende i Näs och sannolikt också för många flera ö-bor. Det handlade inte bara om linframställning, som man länge trott, utan i minst lika stor utsträckning även om öl- och drickatillverkning. 
Under början av 1900-talet blev nyttan av bastan mindre i och med att industriella tillverkningsmetoder tog över. Så den har snart stått oanvänd i 100 år. Renoveringsarbeten har genomförts under 2015-2016.  
Gå in under fliken Byggnader och Byabåtar och klicka på Bastan i Näs så får du veta mer. 

Upptäck fler fågelarter på Visingsö

Man hade kunnat kalla Visingsö för fåglarnas ö. Det finns många fler fågelarter härute, boende eller på väg någonstans, än vad många av oss tror. Därför är det glädjande att vi får hjälp av öbon Rüdiger Kasche att få upp ögonen för vad vi ska spana efter. 

Hans månatliga brev med text och bilder publiceras i fortsättningen under Bildarkiv/Fågelspaning.

Vidare tipsar han oss om att man kan gå in på nedanstående länk,

http://www.artportalen.se/TodaysSightings/Observerad/F%C3%A5glar/Alla%20arter/Hela%20landet/2077614/F%C3%B6rrg%C3%A5r/Region/Systematisk/1 

och eventuellt lägga in den på sin egen meny, för att få en dag-för-dag lista om vad som observeras och rapporteras i naturväg/fågelväg på Visingsö.

Huvudlänken för dessa observationer i Sverige är 
https://www.artportalen.se/ 

Han hälsar också till alla att ”det är också okej att skicka din mailadress till mig på rydekasche@live.se eller ringa mig på 0706456833 om du vill ha dessa brev hemsända till dig eller vill fråga något om fåglar/naturen.”
Dessutom guidar han gärna i Visingsös natur. 

Jorduggla
Vitkindade gäss
Hämpling


Hembygdsgården

Hembygdsgården är under 2018 öppen lördag - söndag kl 12-15 under tiden 23 juni till 15 augusti samt 6 juni och under Skördefesten 15-16 september. Andra tider efter kontakt med någon i styrelsen. 
Läs mer om gården under fliken Byggnader och Byabåtar/Hembygdsparken

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida: www.visingsohembygdsforening.com

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund