Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Senaste nytt

På denna sida lägger vi ut nyheter. Det kan gälla kommande aktiviteter såväl som redogörelser för något som har hänt eller nya artiklar på hemsidan. 


Skördehelg med Visingsödräkt och linbearbetning
Byabåten Wikingen riggas för färd
Deltagare i Tornerspel

Årsmöte 2021

Föreningens styrelse kallar till sent årsmöte för 2021 pga coronapandemin. 
Den 26 februari 2022 kl 15.00 går den av stapeln i Församlingshemmet.
Programmet består av sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussion om ev. stadgeändring. Fika som vanligt. Janne Pettersson visar "lökbilder under 10 år". VÄLKOMNA

Följande förslagshandlingar kommer att behandlas på mötet och kan tryckas ut av var och en: 
- Dagordning  
- Ekonomisk sammanställning  20210101 - 20211231 
- Stadgar för Visingsö Hembygdsförening
- Verksamhetsberättelse 2021 
- Verksamhetsplan 2022 


Hembygdsföreningen deltar i följande evenemang 2021

VALBORGSMÄSSOAFTON 30 april i hembygdsgården är tyvärr redan inställd.

NATIONALDAGEN 6 juni. Öppet i hembygdsgården 12 - 15.

HEMBYGDSGÅRDEN HELGÖPPEN juni – augusti lörd - sönd 12-15

BYABÅTARNA seglar till Gamla Hamnen lördagen den 3 juli, dvs inte till Hjo i år.  

HEMBYGDSLÄGER för länets femteklassare 6 – 8 augusti

Vid invigningen av PAROLA MALM 28 aug deltar byabåtarna. 

HÖSTMARKNAD 11 – 12 september

FILMVISNING/FÖRELÄSNING i november. Denna punkt utgår. Ersätts av vårt deltagande  på näringslivsföreningens mässa på WHK lö 13/11 kl. 14 - 17. 

ADVENTSGRANAR till försäljning 27 november. Vi ber intresserade att kontakta Lasse Plyhm så tar han upp  upp beställning och levererar. 

JULMARKNAD med försäljning av ALMANACKAN 2022 den 27 november

JULGRANSFÖRSÄLJNING 18 december


Mer information kommer inför varje evenemang och kommer även att finnas på facebook och på anslagstavlan vid COOP Visingsö. 

Flytten till Kungsladan

Efter lång planering kom den stora dagen då alla föreningens jordbruksredskap etc kunde visas för intresserade öbor.

Den 11 september 2021 invigdes hembygdsföreningens nya lokaler i ena (den norra) kungsladan inför ett hundratal intresserade.

Gå in under fliken Bildarkiv ovan så finner du en redogörelse i text och bild av vad som hände under dagen.

Vad har mer hänt i föreningen?

För dig som undrar det, vill vi hänvisa till fliken Bildarkiv där vi löpande berättar om många av de aktiviteter som bl.a. styrelsemedlemmarna deltar i. 

Under år 2021 var vi med och arrangerade Sommarläger för femteklassare.

Mordet på kung Karl Sverkersson

År 1167 mördades kung Karl Sverkersson på Visingsö av Knut Eriksson. Ett rått och makabert mord som nu har blivit till en mordgåta och fått en helt ny upplösning i en film som är producerad av Hjo-filmaren Thom Britten-Austin. 
Se filmen:  www.youtube.com/watch?v=tTtpPa8FycU   

Öppna flik Historik och gå ner till underrubrik Visingsö historia och sevärdheter  för att läsa om historien. 

Skördehelg 2020

Skördehelgen på Visingsö 2020 gick av stapeln 12-13 september. Tyvärr blev antalet besökare begränsat i dessa coronatider. Dessutom var vädret ostadigt.

Hembygdsföreningen visade en utställning med gamla kläder och fotografier i hembygdsgården. Det var tänkt att den skulle vara utomhus men regn ändrade de planerna. Det var bara vår kaffe- och lotteriförsäljning som skedde utomhus under tak.

Gå in under fliken Bildarkiv ovan och klicka på Skördehelg 2020.

Hembygdsartiklar från äldre Församlingskrönikor nu på hemsidan.

Den första Församlingskrönikan gavs ut redan till advent 1942 av Visingsö församling efter initiativ av dåvarande kyrkoherden Harald Möllerström. Den riktade sig till alla församlingsmedlemmar och hade under de första åren endast religiöst innehåll. Med åren kompletterades den med artiklar av mera allmän karaktär.

Det är därför roligt att Hembygdsföreningen kommit överens med Visingsö församling att från äldre församlingskrönikor få lov att på denna hemsida visa de artiklar som har hembygdskaraktär.

Det är vår förhoppning att innehållet i dessa intressanta artiklar skall glädja alla som inte har tillgång till dessa äldre krönikor.

Du hittar Församlingskrönikorna under fliken Historik ovan. 

Visingsö Gårdshistorik

Vi är glada att kunna publicera alla de sk byaböckerna på vår hemsida så att även Visingsö-bor i förskingringen, nyblivna Visingsöbor och andra intresserade kan ta del av denna fantastiska kartäggning av gårdarnas och dess innevånares historia - i sanning en historieskrivning baserad på livet i vardagen/verkligheten. Flera bilder och beskrivningar av personer och företeelser i "helg och sõcken" ger ytterliggare liv åt innehållet. 

Gå in under fliken Historik ovan och leta upp avsnittet "Visingsö gårdshistorik".


Ekskogen på Visingsö

För bara några hundra år sedan var stora områden på Visingsö, som idag är skogbevuxna, inte alls någon skog. Materialet trä var en bristvara på ön. Det gick så långt att våra förfäder boende på Visingsö var tvungna att köpa eller hugga ved och virke på fastlandet. Eken t.ex. var en eftertraktad råvara även av staten för skeppsbyggeri och var förbjuden att ägas av gemene man i Sverige.

Staten planterade från 1831 de ekar och andra träd som idag utgör skogen på Visingsö. Det arbetet rymmer en fascinerande historia som vi inte tänker på idag när vi vandrar i skogen. Vi tar idag "vår" skog för given. 

Men även idag arbetar man med skogen för att bevara den för eftervärlden. Man gallrar, avverkar, naturvårdar, osv... Detta kan man läsa om på skyltar på olika platser i skogen. Det händer således en hel del. 

Vad som har hänt och händer idag samt vart man är på väg kan du läsa mera om när du går in på fliken Historik och vidare ner till Ekskogen på Visingsö under rubriken "Visingsö historia och sevärdheter. 
.

Kyrkor och kapell på Visingsö

De två medeltida stenkyrkorna på Visingsö är Brahekyrkan och Kumlaby kyrka. Dessa har fantastiska historier och är mycket välbesökta.

Mindre kända är historierna bakom de två kapellen Sankt Laurentii kapell och Hospitalet. Därför försöker vi även bringa klarhet i vad man vet om dessa idag och vad som är oklart.

Gå in under fliken Historik och sök dig ner till avsnittet "Visingsö historia och sevärdheter" för att läsa mer om dessa kyrkor och kapell.

Ang. Missionskyrkan på Visingsö, se artikel under Historik; Föreningslivet 2017 - Visingsö Missionsförsamling.

Bilder från sekelskiftet 1800 - 1900

Många gamla svart/vita kort faller allt oftare i glömska. Det är ju tråkigt eftersom de innehåller så mycket spännande information att ta del av. Inte minst saknas det uppgifter om vad de föreställer. Hembygdsföreningen har tillgång till såväl gamla glasplåtar som sv/v papperskort. De flesta är porträtt och de som har bearbetats kan du se under fliken Historik; Bilder från sekelskiftet 1800 - 1900.

Om du vill rätta eller komplettera några bildtexter (eller annat på hemsidan) är du välkommen att kontakta oss via kontakt@visingsohembygdsforening.com. Du har kanske kort, nya såväl som gamla, som även andra skulle tycka vore intressanta att ta del av? Hör gärna av dig.  

Karta/Information Visingsö 2021

Här hittar du svar på många frågor inför besöket på Visingsö.  

Karta/Map/Karte 2020 Information Svenska 

Karta/Map/Karte 2021 Information Svenska 

Visingsö Information in English 2020 

Visingsö Information in English 2021 

Visingsö Information auf Deutch 2020  

Föreningslivet 2017 på Visingsö

Det är nog inte bara boende på Visingsö som undrar vad som händer inom alla föreningarna som finns. Även på fastlandet undrar säkert många vad som händer här ute när mörkret sänker sig över ön.

Visingsö Hembygdsförening vill beskriva och medverka till förståelse för hur livet i vår bygd fungerar. T.ex. vilka föreningar finns, vad gör man och vad vill man? Hur utvecklas föreningslivet?

Denna kartläggning av öns föreningsliv under 2017 vill försöka förklara lite av bakgrunden till föreningarna, deras utveckling och utmaningar.    

Tryck på fliken Historik ovan och sök dig ner till rubriken ”Föreningsliv 2017 på Visingsö”.Bastan i Näs

Denna byggnad har under många år fört en anonym tillvaro. Vad finns därinne och vad har man haft den till? 
Efter närmare efterforskningar kan man konstatera att den fyllde en viktig funktion under senare hälften av 1800-talet för de boende i Näs och sannolikt också för många flera ö-bor. Det handlade inte bara om linframställning, som man länge trott, utan i minst lika stor utsträckning även om öl- och drickatillverkning. 
Under början av 1900-talet blev nyttan av bastan mindre i och med att industriella tillverkningsmetoder tog över. Så den har snart stått oanvänd i 100 år. Renoveringsarbeten har genomförts under 2015-2016.  
Gå in under fliken Byggnader och Byabåtar och klicka på Bastan i Näs så får du veta mer. 

Upptäck fler fågelarter på Visingsö

Man hade kunnat kalla Visingsö för fåglarnas ö. Det finns många fler fågelarter härute, boende eller på väg någonstans, än vad många av oss tror. Därför är det glädjande att vi får hjälp av öbon Rüdiger Kasche att få upp ögonen för vad vi ska spana efter. 

Hans månatliga brev med text och bilder publiceras i fortsättningen under Bildarkiv/Fågelspaning.

Vidare tipsar han oss om att man kan gå in på nedanstående länk,

http://www.artportalen.se/TodaysSightings/Observerad/F%C3%A5glar/Alla%20arter/Hela%20landet/2077614/F%C3%B6rrg%C3%A5r/Region/Systematisk/1 

och eventuellt lägga in den på sin egen meny, för att få en dag-för-dag lista om vad som observeras och rapporteras i naturväg/fågelväg på Visingsö.

Huvudlänken för dessa observationer i Sverige är 
https://www.artportalen.se/ 

Han hälsar också till alla att ”det är också okej att skicka din mailadress till mig på rydekasche@live.se eller ringa mig på 0706456833 om du vill ha dessa brev hemsända till dig eller vill fråga något om fåglar/naturen.”
Dessutom guidar han gärna i Visingsös natur. 

Jorduggla
Vitkindade gäss
Hämpling

Årsmöte och medlemsrekrytering

När nedanstående kallelse till årsmötet sändes ut till samtliga hushåll på Visingsö informerades samtidigt om vilken nytta och glädje det betyder att vara medlem i föreningen.

Årsmötet kommer att hållas den 12 juni kl 14.00 2021 för år 2020 utomhus vid den stora eken i hembygdsparken. Stora ansträngningar kommer att göras så att mötet innebär minimal risk för smittspridning. Samtidigt utgår vi ifrån att alla närvarande tar sitt personliga ansvar så att risken för smittospridning minimeras. Medlemmar såväl som icke-medlemmar är hjärtligt välkomna.

Utskick till samtliga hushåll på V-ö Hembygdsgården

Hembygdsgården är öppen lördag-söndag kl. 12-15 under tiden  juni - aug 2021 samt under Höstmarknaden 11-12 september. Andra tider efter kontakt med någon i styrelsen.
Läs mer om gården under fliken Byggnader och Byabåtar/Hembygdsparken

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund