Senaste nytt

På denna sida lägger vi ut nyheter. Det kan gälla kommande aktiviteter såväl som redogörelser för något som har hänt eller nya artiklar på hemsidan. 


Skördehelg med Visingsödräkt och linbearbetning
Byabåten Wikingen riggas för färd
Deltagare i Tornerspel

Skördehelg 2020

Skördehelgen på Visingsö 2020 gick av stapeln 12-13 september. Tyvärr blev antalet besökare begränsat i dessa coronatider. Dessutom var vädret ostadigt.

Hembygdsföreningen visade en utställning med gamla kläder och fotografier i hembygdsgården. Det var tänkt att den skulle vara utomhus men regn ändrade de planerna. Det var bara vår kaffe- och lotteriförsäljning som skedde utomhus under tak.

Gå in under fliken Bildarkiv ovan och klicka på Skördehelg 2020.

Stora delar av utställningen ställs ut i Visingsö Bibliotek t.o.m. november 2020.


Hembygdsföreningen deltar i följande evenemang 2020

30 april Valborgsmässoafton
Valborgsfirande kl. 19.00 i Hembygdsparken med vårtalare, körsång och brasa. 
Firandet av Valborg i år i Hembygdsparken är INSTÄLLT (se "Coronaträff" under flik Bildarkiv) pga coronavirusets härjningar. 

6 juni Nationaldagen
Firandet arrangeras av SPF Visingsö i Hembygdsparken. INSTÄLLT

19 juni Midsommarafton
Midsommarfirandet arrangeras på sedvanligt sätt av VAIS tillsammans med Livbojen i Hembygdsparken kl. 15.00 med dans kring midsommarstången. VAIS meddelar:
Tyvärr måste vi i år ställa in vårt traditionsenliga midsommarfirande i hembygdsparken pga rådande situation med Covid-19. 

6 juni–16 augusti Hembygdsgården öppen
Hembygdsgården är öppen lördag-söndag kl. 12-15 under tiden 6 juni till 16 augusti samt Skördehelgen 12-13 september. Andra tider efter kontakt med någon i styrelsen. 
Pga den pågående coronapandemin har beslutats att 
- Husvärden stannar utomhus och berättar och svarar på frågor på behörigt avstånd         från besökarna. 
- Handsprit tillhandahålles vid entrén. 
- Max 8 personer får vistas inomhus samtidigt, för att kunna hålla avstånd.
I övrigt gäller offentliga rekommendationer. 

4 juli Byabåtarna till Hjo
Byabåtarna seglar traditionsenligt med förnödenheter till Hjo och tas emot av turister och Hjo-bor på kajerna. Kom och vinka av dem på morgonen från hemmahamnarna i Rökinge, Torp och Erstad.
Pga coronapandemin blir även Hjo-seglingen inställd. De tre byabåtarna kommer istället att premiärsegla från sina hemmahamnar (Rökinge, Torp och Erstad) lördagen den 27 juni till gamla hamnen nedanför Visingsborg, som därefter blir deras gemensamma hemmahamn under sommaren. 

12-13 september Skördehelg
Skördehelg på hela Visingsö. Visingsö Hembygdsgård har guidade visningar av Bastan i Näs kl. 11-14 den 12-e. Hembygdsgården är öppen lördagen och söndagen med aktiviteter kring temat: Kläder från förr. 

November
Adventsgranar säljs inför advent den 28 november (obs ändrad tid) vid växthuset i Torp. Filmvisningen den 14 november kl. 15.00 i Församlingshemmet är inställd pga coronapandemin. 

December
I samband med någon julmarknadsaktivitet på ön den 28 november kommer föreningens Almanacka 2021 att börja säljas. Vi återkommer med närmare information.    Julgransförsäljning sker enligt tradition inför julhelgen lördagen den 19 december kl. 10-11 vid Hembygdsgården. Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor. Försäljning av lotter och almanackor.                               


Hembygdsartiklar från äldre Församlingskrönikor nu på hemsidan.

Den första Församlingskrönikan gavs ut redan till advent 1942 av Visingsö församling efter initiativ av dåvarande kyrkoherden Harald Möllerström. Den riktade sig till alla församlingsmedlemmar och hade under de första åren endast religiöst innehåll. Med åren kompletterades den med artiklar av mera allmän karaktär.

Det är därför roligt att Hembygdsföreningen kommit överens med Visingsö församling att från äldre församlingskrönikor få lov att på denna hemsida visa de artiklar som har hembygdskaraktär.

Det är vår förhoppning att innehållet i dessa intressanta artiklar skall glädja alla som inte har tillgång till dessa äldre krönikor.

Du hittar Församlingskrönikorna under fliken Historik ovan. 

Visingsö Gårdshistorik

Vi är glada att kunna publicera alla de sk byaböckerna på vår hemsida så att även Visingsö-bor i förskingringen, nyblivna Visingsöbor och andra intresserade kan ta del av denna fantastiska kartäggning av gårdarnas och dess innevånares historia - i sanning en historieskrivning baserad på livet i vardagen/verkligheten. Flera bilder och beskrivningar av personer och företeelser i "helg och sõcken" ger ytterliggare liv åt innehållet. 

Gå in under fliken Historik ovan och leta upp avsnittet "Visingsö gårdshistorik".


Ekskogen på Visingsö

För bara några hundra år sedan var stora områden på Visingsö, som idag är skogbevuxna, inte alls någon skog. Materialet trä var en bristvara på ön. Det gick så långt att våra förfäder boende på Visingsö var tvungna att köpa eller hugga ved och virke på fastlandet. Eken t.ex. var en eftertraktad råvara även av staten för skeppsbyggeri och var förbjuden att ägas av gemene man i Sverige.

Staten planterade från 1831 de ekar och andra träd som idag utgör skogen på Visingsö. Det arbetet rymmer en fascinerande historia som vi inte tänker på idag när vi vandrar i skogen. Vi tar idag "vår" skog för given. 

Men även idag arbetar man med skogen för att bevara den för eftervärlden. Man gallrar, avverkar, naturvårdar, osv... Detta kan man läsa om på skyltar på olika platser i skogen. Det händer således en hel del. 

Vad som har hänt och händer idag samt vart man är på väg kan du läsa mera om när du går in på fliken Historik och vidare ner till Ekskogen på Visingsö under rubriken "Visingsö historia och sevärdheter. 
.

Kyrkor och kapell på Visingsö

De två medeltida stenkyrkorna på Visingsö är Brahekyrkan och Kumlaby kyrka. Dessa har fantastiska historier och är mycket välbesökta.

Mindre kända är historierna bakom de två kapellen Sankt Laurentii kapell och Hospitalet. Därför försöker vi även bringa klarhet i vad man vet om dessa idag och vad som är oklart.

Gå in under fliken Historik och sök dig ner till avsnittet "Visingsö historia och sevärdheter" för att läsa mer om dessa kyrkor och kapell.

Ang. Missionskyrkan på Visingsö, se artikel under Historik; Föreningslivet 2017 - Visingsö Missionsförsamling.

Bilder från sekelskiftet 1800 - 1900

Många gamla svart/vita kort faller allt oftare i glömska. Det är ju tråkigt eftersom de innehåller så mycket spännande information att ta del av. Inte minst saknas det uppgifter om vad de föreställer. Hembygdsföreningen har tillgång till såväl gamla glasplåtar som sv/v papperskort. De flesta är porträtt och de som har bearbetats kan du se under fliken Historik, längst uppe; Bilder från sekelskiftet 1800 - 1900.

Om du vill rätta eller komplettera några bildtexter (eller annat på hemsidan) är du välkommen att kontakta Mats Svensson, tel 070-320 27 44 eller matsolena@telia.com . Du har kanske kort, nya såväl som gamla, som även andra skulle tycka vore intressanta att ta del av? Hör gärna av dig.  

Karta Visingsö 2020

Här hittar du svar på många frågor inför besöket på Visingsö.  

Karta/Map/Karte 2020 Information Svenska 

Visingsö Information in English 2020 

Visingsö Information auf Deutch 2020  

Föreningslivet 2017 på Visingsö

Det är nog inte bara boende på Visingsö som undrar vad som händer inom alla föreningarna som finns. Även på fastlandet undrar säkert många vad som händer här ute när mörkret sänker sig över ön.

Visingsö Hembygdsförening vill beskriva och medverka till förståelse för hur livet i vår bygd fungerar. T.ex. vilka föreningar finns, vad gör man och vad vill man? Hur utvecklas föreningslivet?

Denna kartläggning av öns föreningsliv under 2017 vill försöka förklara lite av bakgrunden till föreningarna, deras utveckling och utmaningar.    

Tryck på fliken Historik ovan och sök dig ner till rubriken ”Föreningsliv 2017 på Visingsö”.Bastan i Näs

Denna byggnad har under många år fört en anonym tillvaro. Vad finns därinne och vad har man haft den till? 
Efter närmare efterforskningar kan man konstatera att den fyllde en viktig funktion under senare hälften av 1800-talet för de boende i Näs och sannolikt också för många flera ö-bor. Det handlade inte bara om linframställning, som man länge trott, utan i minst lika stor utsträckning även om öl- och drickatillverkning. 
Under början av 1900-talet blev nyttan av bastan mindre i och med att industriella tillverkningsmetoder tog över. Så den har snart stått oanvänd i 100 år. Renoveringsarbeten har genomförts under 2015-2016.  
Gå in under fliken Byggnader och Byabåtar och klicka på Bastan i Näs så får du veta mer. 

Upptäck fler fågelarter på Visingsö

Man hade kunnat kalla Visingsö för fåglarnas ö. Det finns många fler fågelarter härute, boende eller på väg någonstans, än vad många av oss tror. Därför är det glädjande att vi får hjälp av öbon Rüdiger Kasche att få upp ögonen för vad vi ska spana efter. 

Hans månatliga brev med text och bilder publiceras i fortsättningen under Bildarkiv/Fågelspaning.

Vidare tipsar han oss om att man kan gå in på nedanstående länk,

http://www.artportalen.se/TodaysSightings/Observerad/F%C3%A5glar/Alla%20arter/Hela%20landet/2077614/F%C3%B6rrg%C3%A5r/Region/Systematisk/1 

och eventuellt lägga in den på sin egen meny, för att få en dag-för-dag lista om vad som observeras och rapporteras i naturväg/fågelväg på Visingsö.

Huvudlänken för dessa observationer i Sverige är 
https://www.artportalen.se/ 

Han hälsar också till alla att ”det är också okej att skicka din mailadress till mig på rydekasche@live.se eller ringa mig på 0706456833 om du vill ha dessa brev hemsända till dig eller vill fråga något om fåglar/naturen.”
Dessutom guidar han gärna i Visingsös natur. 

Jorduggla
Vitkindade gäss
Hämpling


Hembygdsgården

Hembygdsgården är öppen lördag-söndag kl. 12-15 under tiden 6 juni till 16 augusti 2020 samt under Skördehelgen 12-13 september. Andra tider efter kontakt med någon i styrelsen.
Läs mer om gården under fliken Byggnader och Byabåtar/Hembygdsparken

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund