Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Katherine Tingley

föddes 1847 i Newbury, Massachusetts, USA. 1896 blev hon ledare för Teosofiska samfundet, vars centrum kom att ligga i Point Loma, California, och där grundade hon 1900 ”Raja Yoga-skolan”.

Ordet teosofi kommer från grekiskans "Theos" och "Sophia" och betyder gudomlig visdom. Men teosofin är inte en religion. Det är en livsfilosofi, som erbjuder varje människa möjligheten att finna en lösning på de många problem som man kan möta under livet. 

Madame Tingley besökte Visingsö första gången 1907. Hon ville skapa ett svenskt
centrum för Teosofiska Samfundet och arrangerade den Internationella Teosofiska Fredskongressen i juni 1913 vid Visingsborg. I samband med kongressen anordnades en konstutställning i det nyuppförda grekiska templet (som Olle Krantz köpte och flyttade till norr 1957).

Fr o m 1924 och ännu in på 40-talet genomförde teosoferna årliga Raja Yoga
sommarskolor på ön. Många av de deltagande barnen kom från Visingsö.

Efter en svår bilolycka i Tyskland dog Katherine Tingley i Kungsgården på Visingsö den 11 juli 1929. I sitt testamente hade hon avsatt 50 000 kr till elektrifiering av Visingsö.

I Hembygdsföreningen arbetar en grupp med Katherine Tingley, fredskongressen
och framför allt Raja Yoga-skolan, genom att inventera kläder från teosofernas tid på ön, dokumentera med hjälp av gamla foton och skrifter samt intervjua de människor som en gång var elever vid teosofernas Raja Yoga sommarskola.

   
  Katherine Tingley                             Tempelgården


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund