Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Vätterns isläggning

av Gerhard Zander, Visingsö

Tiderna för Vätterns isläggning, dvs när Vättern ”ligger”, från Visingsös horisont har sammanställts av Gerhard Zander från 1923. Fram till 1960 har han fått uppgifterna från anteckningar av äldre pålitliga Visingsöbor. Därefter är det observationer av Gerhard själv som har legat till grund för uppgifterna.

För att kunna kallas isläggning skall isen vara sammanhängande (Vättern skall vara ”överfrusen”) under mer än 2 dygn upp till norra delen av Visingsö. Under årens lopp har ju Vättern lagt sig vid flera tillfällen, men brutits upp av vinden inom någon dag.

Gerhards observationer under 2003 och 2006 talar om ”delvis överfrusen” och med det menar han, att isen delvis hade mycket dålig bärighet. Efter flera års isfri sjö var detta värt att notera.


ÅR       ISLÄGGNING   ISFRI        DAGAR
1923    02-21              03-31       38
1924    02-09              05-05       85
1925    isfri
1926    isfri
1927    isfri
1928    02-27             03-13        15
1929    02-06             04-10        63
1930    isfri
1931    03-13             04-23        42
1932    isfri
1933    isfri
1934    isfri
1935    isfri
1936    isfri
1937    isfri
1938    isfri
1939    isfri
1940    01-31            04-30        89
1941    01-21            05-01        97
1942    01-22            05-03      101
1943    isfri
1944    isfri
1945    isfri
1946    02-27           03-22        23
1947    02-07           04-17        69
1948    isfri
1949    isfri
1950    isfri
1951    isfri
1952    isfri
1953    02-09          02-25        14
1954    02-21          03-25        32
1955    02-22          04-03        40
1956    02-05          04-29        83
1957    isfri
1958    02-22          04-27        64
1959    isfri
1960    isfri
1961    isfri
1962    isfri
1963    01-28          04-25        87
1964    isfri 
1965    isfri
1966    01-19          04-09        80
1967    isfri
1968    02-21          03-17        24
1969    03-02          04-10        39
1970    01-19          04-26        95
1971    isfri
1972    isfri
1973    isfri
1974    isfri
1975    isfri
1976    isfri
1977    isfri
1978    isfri
1979    01-23          04-17        84
1980    02-05          04-18        72
1981    isfri
1982    01-18          03-20        61
1983    isfri
1984    isfri
1985    02-09          04-24        74
1986    02-09          03-27        36
1987    01-17          04-22        95
1988    isfri
1989    isfri
1990    isfri
1991    isfri
1992    isfri
1993    isfri
1994    02-13          03-11        26
1995    isfri
1996    02-09          04-11        61
1997    isfri
1998    isfri
1999    isfri
2000    isfri
2001    isfri
2002    isfri
2003    delvis    02-19 – 02-22
      överfrusen 02-26 – 03-06  11
2004    isfri
2005    isfri
2006    delvis   03-05 – 03-30  
      överfrusen                      25
2007    isfri
2008    isfri
2009    isfri
2010    02-22          03-23        29
2011    02-15          03-11        24
2012    isfri
2013    isfri
2014    isfri
2015    isfri
2016    isfri
2017    isfri
2018    isfri

                     

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund