Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Näs Jönsagård

   

    

          


Jönsagårdens ladugårdskomplex består av fyra ihopbyggda och två fristående byggnader. Den centrala delen av ladugårdsbyggnaden, som består av en lada med ett gammalt fähus (1), är förmodligen från 1700-talet. Tillbyggt till denna finns en ladugård (2) med plats för sex djur, ett stall (3) för två hästar och en redskapsbod (4) med drevhus för tröskvandring. Strax intill ligger även en jordkällare (5) och ett svinhus med vedbod (6). 

"Detta är den sista gården av sitt slag på Visingsö. Troligen byggdes den redan 1752, senare har den blivit påbyggd och sedan flyttats. Vi tycker att det är viktigt att man bevarar den för att visa eftervärlden hur en gård såg ut på den tiden. Sverige är ju ett gammalt bondeland och det här är allas vår historia", berättar Janne Pettersson, tidigare ordförande i Hembygdsföreningen, i en intervju som Monica Johansson på Länsstyrelsen i Jönköpings län gjort.

Som så många lokala utvecklingsprojekt har även detta initierats av en eldsjäl. "Det var min företrädare Nanja Florin som brann för idén", berättar Janne. "Hon fick nog arbeta i rejäl motvind i början. Det är inte lätt att entusiasmera alla runtomkring, samtidigt är det ju viktigt att alla är med, och det är en förutsättning att man känner folk, annars skulle det aldrig gå."

Gården var först tänkt att bli en utställningslokal för att visa på det gamla jordbruket och äldre redskap. Senare bestämde sig föreningen för att bevara miljön på ett annorlunda sätt. "Vi vill att miljön skall vara som när den siste bonden gick därifrån" berättar Janne. Eftersom gården är påbyggd under flera olika perioder har de tre olika "delarna" restaurerats enligt tre olika modeller, och föreningen har tagit hjälp av en "professionell halmtäckare". "Det finns ju inte så många som kan tekniken längre" säger Janne.

Inventarierna som finns i gården katalogiseras nu av föreningen. "Arbetet pågår fortfarande och det är inte färdigt - arbetet med att sprida information om Jönsagården som ett besöksmål får vänta. Men det är kul att bussguider och grupper frågar om gården. Om det är någon som vill titta så är det klart att vi öppnar och berättar" säger Janne.


Före renovering      Efter renovering

Delar av ladugården före och efter renoveringen. 


Efter ägarbyte disponerade Hembygdsföreningen inte längre Jönsagården. Tyvärr är gården numera riven. 

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund