Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Visingsö strandlinje 

Visingsö strandlinje är fascinerande och skiftande. Här finns både klippor, sand- och stenstränder och trolsk grönska. Den är troligen den del av Visingsö som förändras mest, men ses av bara ett fåtal. Vattnets och vindens krafter skapar såväl dramatiska som rogivande miljöer. 

Landhöjningen i norra Vättern är ca 3 mm medan den är ca 2 mm i söder. Effekten blir att Vätterns vatten runt Visingsö stiger 1 mm per år, vilket innebär att tidigare strandområden, hamnar och liknande, som anlades under järnålder och tidig medeltid, idag kan återfinnas på sjöbotten. Till detta medverkar även vind- och vattenerosionen i form av högt vattenstånd, kraftigt regnande samt västliga och sydliga vindar. Jordmassor lossnar från strandbranterna och sköljs ut i Vättern framförallt på öns södra, västra och norra stränder. Man beräknar att Visingsö krymper med omkring ett tunnland varje år. På utsatta ställen var nog strandlinjen för 1000 år sedan mer än 50 meter längre ut än där den är idag. 

De enda synliga bergarterna, lerskiffer och sandsten, är de s.k. Visingsöformationerna. De bildar i sydost raukliknande former, även kallade Näsbo stallar, med grottor och hålor frammejslade av sjön genom årtusendena. 

Det finns två jordarter på ön: ett sand- och gruslager i en sträng från Tunnerstad i norr till Stigby i sydost samt områdena med lera på underliggande sand- och gruslager norr om Kumlaby och på största delen av öns östra och västra delar. 

Östra strandlinjen utom Erstad/Ed i norr har sammanhängande växtlighet i form av träd och buskar. Det är också den delen av strandlinjen som utsätts för minst vind- och vattenerosion. 

Nedanstående bilder från 2006-2012 visar exempel på hur strandlinjen såg ut vid fototillfället. Vi börjar vandringen längst ner i sydväst bredvid fyren och går norrut på västra stranden, rundar norra udden och tar oss med båt tillbaka från Erstad till Näs längs östra stranden. 

Text och foto: Mats Svensson


Stenbumlingar gör så gott de kan för att skydda södra udden
Det syns tydligt hur stenarna i vattnet formar strandlinjen
Nedanför Jönsagården ruvar ett båthus
I början domineras stranden av småsten och en och annan storsten
Stenarna kan anta olika former och mönster
I Asby börjar erosionen på allvar
Ibland försvinner stranden under träden
Och ibland ser det ut som att ängen dras ner i sjön
Ger inte upp
Fast förankrad ett tag till
I Grönstad kastas drivved upp på bryggan
Playa de Grönstad
”Hallå. Så här kan vi inte ha det. N´åt måste göras”
Unge på rymmen
Uppvaktning vid norra udden
Norra udden drar sig söderut
Hästbesök i Erstad fågelreservat
Parola Malm har välkomnat besökare i hundratals år
Möblerat för avkoppling
Delar av Vrixlösa fiskeflotta
Sommarstuga för nötkreatur i Vrixlösa?
Inte ens gamla ekar står säkra intill gamla Vallby söder om hamnen
Utsiktsbänk
En del ligger kvar några år medan andra försvinner fort
En bok i Stigby fick ge upp
Det skapas lugna miljöer för fåglar …..
….. liksom för människor
Även förfall kan vara vackert ….
…. men inte hur länge som helst
Det ser ut som trädet växer ur sjön
Trädskulptur
Balansakt på skiffer
Vid Örlinnera får träden växa sig vuxna ända ner till vattnet ….
…. och växter får fäste i skiffer- och sandstenslager
Mäktigt och rogivande
Skifferplattorna under vatten blir med tiden till stenar
Det tar längre tid men även berg eroderar
Sand, sandsten och lerskiffer ….
…. skapar vackra formationer
Näsbo stallar
Stormen drar ut sanden i viken intill borgruinen i Näs
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund