Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Hur såg det ut kring borgen i Näs?

Redan melllan åren 1907 och 1911 genomförde Algot Friberg en arkeologisk undersökning av borgen i Näs. Då handlade det mest om att frilägga murarna som låg gömda under en stor jordhög. Man fann då resterna efter en borg som brunnit och spår efter ett fältslag genom fynden av pilspetsar till armborst. Troligen är det lämningarna efter den batalj som stod där mellan svenskar och danskar år 1318. År 2003 gjordes ännu en undersökning, nu norr om borgen, som inte gav så mycket mer kunskap men som ändå pekade på att det stått hus i området.

I Hembygdskrönikorna från 2003 och 2005 kan du läsa hur undersökningarna började. Se under fliken Historik/Hembygdskrönikor.

I november 2013 var medlemmar ur föreningen MASG, Marinarkeologiska Sällskapet Götheborg här på Visingsö och berättade om sina tolkningar av vad de sett när de dykt utanför Näs. De har funnit konstruktioner under vattnet som vittnar om en hamn. De 6 första bilderna nedan ger en kort redovisning av det föredraget. 

Den 29 aug 2015 hade vi en Marinarkeologisk dag i Näs, en uppföljning av tidigare presentation av resultaten av dykningarna. Evenemanget lockade ca 70 åhörare, som av de många frågorna att döma var nyfikna och intresserade.

Det var Björn Dahrén, Stefan Fransson och Petter Forsman från Marinarkeologiska Sällskapet Götheborg, som berättade om resultaten från dykningarna. Senare under samma dag skulle man såga av en liten bit av en stock från sjöbottnen för att genom undersökningar förhoppningsvis få bekräftat de tidigare åldersdateringarna från slutet av 1200-talet.

Deras film Näsborgen Visingsö på youtube berättar hur man tror det har sett ut: https://www.youtube.com/watch?v=pojXn4bdgrM

Även Jönköpings läns museum har genom Visingsöbon och arkeologen Anna Ödéen intresserat sig för hur det kan ha sett ut i Näs. Läs mera om de senaste rönen på bloggen https://arkeologijonkoping.wordpress.com/  


I slutet av augusti 2015 samlades ett 70-tal intresserade i Näslogen för att höra …
… bl.a. Björn Dahrén berätta om resultaten av dykningarna
Petter, Björn och Stefan har dykt många timmar runt borgen i Näs
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund