Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Freds- och kulturhelg 2013 - Inledning

 I juni 1913 kom mer än 2000 delegater till den Internationella Teosofiska Fredskongressen på Visingsö under ledning av Katherine Tingley. M:me Tingley lade stor vikt vid fredsarbete och kultur i olika former och hon byggde även upp en sommarskola på ön för barn och ungdomar. 
  Inom Hembygdsföreningen har en grupp i flera år arbetat med minnena från Katherine Tingley och teosofernas verksamhet på Visingsö. Nu i juni var det dags för 100-årsjubileum! Vi samarbetade med Kulturens Dag & Natt och satte ihop program för en helg med fokus på vilka avtryck M:me Tingley gjort på ön, samt på nutida fredsarbete och nutida kultur. 
  Visst blev det mycket arbete och långa planeringsmöten, men nu efteråt är vi mycket glada och tacksamma över hur evenemanget avlöpte. Vädret, publiktillströmningen, de deltagandes entusiasm – stort tack till alla er som hjälpte till att göra Freds- och kulturhelgen till en folkfest!


Mats Svensson text och bild 2013

Tillägg 2020 av Mats Svensson: Ett häfte med text och bilder om "Fredshelg på Visingsö 1913 och 2013" av Cia Hedberg kan läsas på Visingsö Bibliotek. 

  

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund