Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Hembygdskrönika 2011


En röst från flydda tider   Av Leif Wetterö (från Församlingskrönikan)               

Visingsö Hembygdsförenings Årsskrift        Av V-ö Hemb.för.

Skräckfärd på Vättern – Skolpojke slogs ned och frös fast  ”Kyrkoherde Siegbahns anteckningar om Braheskolans sista år”, ingår i Paul Wilstadius: Vista härad i gången tid, Kulturhistoriska anteckningar, 1947. 

Huset i Rökinge   Av Anna Ödéen 

Skolmuseet väcks till liv   Av Gunvor Ronnheden  

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund