Hembygdskrönika 2011


En röst från flydda tider   Av Leif Wetterö (från Församlingskrönikan)               

Visingsö Hembygdsförenings Årsskrift        Av V-ö Hemb.för.

Skräckfärd på Vättern – Skolpojke slogs ned och frös fast  ”Kyrkoherde Siegbahns anteckningar om Braheskolans sista år”, ingår i Paul Wilstadius: Vista härad i gången tid, Kulturhistoriska anteckningar, 1947. 

Huset i Rökinge   Av Anna Ödéen 

Skolmuseet väcks till liv   Av Gunvor Ronnheden  

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund