Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Hembygdskrönika 2003


Herr Wighlacus församlingskyrka är nu ett uppskattat turistmål   Av Anna Ödeén (ur Församlingskrönikan) 

Visingsö Hembygdsförenings Årsskrift          Av V-ö Hemb.för. 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund