Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Ordlista Visingsö-uttryck

Den dialekt som talas på Visingsö liknar mest småländska. Dock finns det ett antal ord, som endast används på Visingsö, och de har sannolikt påverkats av dialekterna i både öster och väster. Dessa ord används allt mer sällan och här följer en ordlista:  

bolk=burk
bukastinner=övermätt
buter=hårda jordklumpar
bykekar=tvättkar
byxemonka=fikon
båa = säga till
böjdaströk=stryka runt i gårdarna/bygden
dravamål=frukost
dövnar å=svimmar
evalemä=bland annat
fjaling=fjärding
fnyker = duggregna
frea = stängsla djur
fångastompa= ved av gärdesgård
fäjset=fähuset
gaart=galet
golbos=bodde i samma gård
gäll=skulder, lån gärning (hur länge har du gärning med de?) = vara sysselsatt
göra=gräva ur
hällaså=eller
höfsade= tuktade
hömen=honom
hörker=frisk
hälla= luta
i jons= för en liten stund sedan
jaart=gärdet
klippeskodd (att vara "klippeskodd") = i skor utan strumpor
kråttel= otydlig skrift
kåller=kall
la=flak
måka=mås
möner=arbetsträgen
nockasnara=spindelnät
ol=ord onnatråten = andfådd
orpet, röset= ruggit ute, gråkallt
rompestycke=baksida, bakdel
sedera=sluta
skadda, skaddligt=underkyld dimma, rå luft
skeperat=trasigt
skringligt=rangligt
skrinnt = svagt
sottla=tala otydligt
spingeved=småflis av ved
stekebase=stekpanna
stova=stuga
sätel=grusflak
tommaträ= tumstock
trö=trampa
tänicker=häftstift
änna mors=måste nödvändigtvis ske
ösebytta= skopa

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund