Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.


Vykort och dagboksanteckningar från 1913

Följande e-post kom till oss under sommaren 2015. Vi tackar Ann-Marie Hagström och vidareförmedlar fantastiska texter och bilder från början av förra seklet. 

"Hej! Skriver några rader för att tipsa om en website  alfred.thohagstrom.com.  Där finns det dagboksanteckningar från 1913 skrivna på vykort och av en man Alfred Lindqvist boende i Stockholm. Han arbetade som litteraturkritiker och kulturjournalist och gjorde ett antal resor runt i Sverige. Han skrev ca 1000 vykort mellan åren 1905 och 1919 som han skickade till sina systrar som bodde i Gävle.  Bla tillbringade han tre veckor på Visingsö 1913 som han beskrivit ingående, natur och historia m m.
Hälsningar AnneMarie Hagström ordf i Frötuna Hbf, Norrtälje."

Länk: http://alfred.thohagstrom.com/visingso/visingso1.htm 

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund