Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Prakt & Makt – Brahe och 1600-talets adliga livsstil


Så var namnet på den utställning, som visades på Jönköping läns museum 9 maj 2015 – 10 april 2016. Det ”grevskap” vi lever i idag härrör från denna tid, den svenska stormaktstiden på 1600-talet, och alldeles speciellt från den mäktiga familjen Brahes insatser. Utställningen ville visa hur adeln visade upp sin prakt för att få makt, dvs den rika och mäktiga högadeln visade upp sig genom sitt dyra leverne och satsningar på dyrbara byggen, konst, fester och kläder. En del av denna prakt finns kvar än idag i form av kyrkor och andra lämningar, som vi idag beundrar och häpnar inför.

Det var således högadeln som formade Sverige under denna tid. Hur den levde och påverkades av sin omvärld hade stor betydelse. Eftersom historien påverkar framtiden kan vi givetvis fundera över om och i så fall vilken inverkan denna tids överdrifter och annorlunda leverne kan ha haft på dagens samhälle...... och dagens Visingsö.

Nedanstående bilder visar, med tillstånd från museet, ett urval av utställningens föremål och texter med tonvikt på dem som visar familjen Brahes liv och leverne, framförallt Per Brahe dy. Samtidigt beskriver de grevskapets uppgång och fall.  


Visingsö 2016
Mats Svensson  text och foto


Per Brahes dagbok; "Tänkeboken" 

Sverige var under grevskapets glansperiod en mäktig Östersjönation
Grevskapet omfattade socknar i både Västergötland och Småland
Per Brahe dy förde dagbok, ”Tänkebok”, i stora delar av sitt liv. Se länk.
Modell av Visingsborgs slott sedd från öster …
… och här sedd från söder
Inte mycket återstår av de gamla slotten
Grevskapstavlan med Per Brahe dy och från vänster Brahehus, Gränna kyrkby, Västanå och Visingsborg
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund