Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Livbojen Visingsö 

Det första svenska Sällskapet Livbojen som stödförening för Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) bildades 1911 i Göteborg av kvinnor. Man ansåg att ”det är en heder för svenska kvinnor att genom personligt arbete bidraga till en effektiv sjöräddning”. Upprinnelsen var att en flaskpost flöt iland vid Öland och innehöll 100 kronor med en sista hälsning från en sjöman på ett förlist fartyg. Då väcktes idén av Ulla Rinman att kvinnorna borde göra något för att stödja verksamheten för räddning av skeppsbrutna. Se www.livbojengbg.se

Gemensamt för alla Livbojar är att de som stödföreningar som enda mål har att samla in pengar till Sjöräddningssällskapet, som drivs utan statliga bidrag och således är helt beroende av ideella insatser och intäkter.

Livbojen Visingsö bildades 1980 och arbetar för att sprida kunskap om Sjöräddningssällskapet och för att samla in medel till Sjöräddningsstationen på Visingsö. Man kan stödja föreningen genom medlemskap, med en penninggåva eller "Till Minne av". Se föreningens hemsida http://www.visingso.net/en/forening/st%C3%B6df%C3%B6reningen-livbojen

Genom lotteriförsäljning på Familjedagen i maj, midsommarfirandet med fikaservering tillsammans med VAIS, skördehelgen och julmarknaden samt vid ett flertal informationsdagar i hamnen har man de senaste åren, tillsammans med medlemsintäkter, samlat in netto 40-45.000 kr varje år. Dessa insamlade medel har gått till materiel, utrustningar och utbildningar vid SSRS Visingsö-stationen. T.ex har man bidragit till en vattenskoter samt torrdräkter och hjälmar. Den för året nya sjöräddningsbåten Amalia Wallenberg behövde ny utrustning för sjukresor, bl.a. lift och ramp, vilket man också bidrog till.

Ordf Angelika Möbius berättar att föreningen idag och under de senare åren har haft ca 150 medlemmar, fastboende såväl som sommarboende, och hon hoppas att det skall fortsätta så. 


Fika-försäljning vid midsommarfirandet
Lotteriförsäljning och umgänge vid Sjöräddningssällskapets klubbstuga i hamnen
På Skördefesten sålde man lotter vid Persgården
”Det går ju bra det här”
Julmarknaden på Persgården
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund