Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Marina Brahe 

Föreningen bildades 2003 och fick sitt nuvarande namn 2005. Målet med föreningens projekt var att verka för byggandet av en ny gästhamn med bred service till egna och gästande båtar inklusive plats för övernattning och camping i hamnens närhet. Se www.marinabrahe.se

Arbetet har inneburit kontakter med bl.a. kommun, länsstyrelse, miljödomstol och andra myndigheter och mycket arbete med skisser, förprojekteringar, miljökonsekvensbeskrivning, etc. Ett särskilt aktiebolag bildades för att driva projektet, men på grund av bl.a. finansieringsproblem avvecklades bolaget 2015.

Jönköpings kommun presenterade 2016 ett förslag för utveckling av hela södra Vätterns båtliv. För Visingsö skulle det innebära att norra delen av den nya hamnen får några fler båtplatser i form av flytbryggor. I planerna ingår också en sk utflyktsbrygga i Rökinge hamn.

Ovanstående information har hämtats från hemsidan.

Kanske är det så, att föreningens aktiviteter har bidragit till att de styrande i kommunen har engagerat sig i att skapa bättre villkor för båtlivet i södra Vättern ..... i väntan på en ny gästhamn? 


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund