Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Medeltidsföreningen Ekengaard 

Medeltiden är inte bara vikingar, riddare och Magnus Ladulås. Den tiden, ca 500 – 1500 e.Kr. då grunden för vår civilisation lades, innehöll också en vardag för vanliga människor med sysslor för överlevnad, familj och nöjen. Detta vill personer i hundratals föreningar i Sverige uppleva och försöka efterleva. Vilka var utmaningarna, förutom svält, pest och klasskillnader, och hur såg vardagen ut?

Ekengaard bildades omkr år 2000 och har idag ca 15 medlemmar (inte minst utanför Visingsö) vilket är en minskning från ca 40 st. Namnet Ekengaard kommer av ordet ”ekvaktare”. Föreningens syfte är att ”återskapa de ljusa sidorna av den europeiska medeltiden i form av hantverk, gästabud, musik och kämpalekar”, se http://community.ekengaard.se 

Det är en intresseförening där man träffar likasinnade och får teoretiskt och praktiskt lära sig mer om den del av medeltiden man är intresserad av. Medlemmarna har olika intressen som återspeglas i deras sysslor i föreningen; textilarbeten, metallarbeten, träarbeten, musikant, etc. Man träffas hela året. Vinterhalvåret ägnas mest åt inomhushantverk (t.ex sömnad) och olika förberedelser för den varmare delen av året.

Evenemanget ”Löv och lust” gick av stapeln på midsommardagen med ett 10-15 tal medlemmar, då man inte bara var klädda på medeltidsvis och levde familjeliv utan samtidigt tränade en del sysslor som var vanliga på medeltiden, t.ex. kardade och spann ull, utövade kämpalekar och kastade yxa och kniv. Och så dansade man till flöjtspel.

Det viktigaste utåtriktade evenemanget är Tornerspelen på Visingsö 19-20 augusti. Här deltar man med ett tältläger och har hand om bågskyttet och yxkastningen.

Henrika Wickberg ser tillbaka på den tiden då de hade en lokal där de hade sina hantverksträffar och kunde bjuda in till festligheter samt hantverkshelger med mat och övernattning i lokalen. ”Om jag blickar framåt så skulle jag hoppas att föreningen finns kvar och blivit större med medlemmar som har familjer och tagit med dessa. Jag ser även att vi har en lokal att ha vår verksamhet i samt kunna hålla i egna evenemang under årens lopp.”


Evenemanget ”Löv och Lust” hölls på Visingsö under midsommarhelgen
Tältläger Ekengaard på Tornerspelen
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund