Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Oalan

Oalan är förmodligen den förening på ön som bäst speglar nya tiders intressen och teknik. Medelåldern är låg och datorintresset är högt. Det räcker med att titta på föreningens hemsida för att många äldre ska förstå hur lite man förstår, www.oalan.com , av denna nya spelvärld, om man inte är bekant med den. Men den är spännande.

LAN står för Local Area Network (lokalt datornätverk) , dvs flera sammankopplade datorer med det enda syftet att man skall spela datorspel mot varandra. Dreamhack, världens största LAN-möte, eller LAN-party/event som man kallar det, skapades och arrangeras årligen i Jönköping (detta år även med ett seniorlag) och sprids nu över världen. Man har haft över 12.000 datorer i nätverket vid ett event.

Därtill har det bildats många lokala LAN-föreningar i Sverige av vilka Oalan är en. Föreningen bildades 2004 och har haft omkr 60 medlemmar de senaste åren. De flesta är mellan 13 och 25 år men flera är äldre. Ännu så länge bara 2 tjejer.

Man arrangerar flera sk LAN-events varje år, t.ex TV-spels afton i januari, sportlovslan, påsklovslan samt höstlovslan. Paintball & Grillning hade man den 17 juni, inkl brädspel. Och sedan TV-spels eventet SGDQ i juli som samlar in pengar till läkare utan gränser. Oalans event är helt alkohol- och drogfria och föreningen är religiöst och politiskt obunden. Bilderna nederst visar årets Påsklovslan i bygdegården med mer än 35 deltagare.

Namnet Oalan kommer från Öalan. Man var tvungen att plocka bort prickarna för att globalt i den digitaliserade världen kunna kommunicera med likasinnade. I början spelade man endast i lokala nätverk, dvs endast de som var närvarande i lokalen var uppkopplade mot varandra. Idag spelar man även mot andra personer eller grupper i andra delar av världen uppkopplade på internet. Utbyggnaden av fibernät på ön, specifikt i Visingsö Bygdegård där man träffas, var helt avgörande för föreningens fortlevnad.
Men ibland spelar man brädspel istället......

I början träffades man för att få praktisk möjlighet att kunna spela datorspel. Den tekniska utvecklingen har hjälpt till att skapa e-sporten där man förkovrar sig kring ett gemensamt intresse och där den ny datatekniken även utvecklar gamla fritidsaktiviteter. Förutom det gemensamma datorintresset och det uttalade syftet att spela olika spel så har föreningen en tydlig social inriktning; man gillar varandra och tycker om att träffas och umgås.

Ordf Oskar Wetter säger att ”föreningen drivs i helt ideell och demokratisk anda av eldsjälar som offrar mycket tid och energi för att våra event ska bli verklighet. De betalar till och med samma inträdesavgifter som alla andra medlemmar och gör det således inte för någon ekonomisk vinning utan för att våra event ska bli verklighet. De evenemang som anordnas har med all säkerhet betytt mycket för öns ungdomar som inte hade någon idrott som intresse och det öppnade mångas ögon för spelhobbyn.”
Inför framtiden säger han: ”Jag hoppas att föreningen fortfarande drivs i spelandets tecken och att den fortfarande är öppen för alla olika typer av spelintresse och inte blir en nischad förening vilket lätt kan hända om framtida ledning föredrar en speltyp framför någon annan.” 


Påsklovslan i Bygdegården...
..koncentration och spänning
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund