Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Räddningstjänsten

Räddningstjänsten på Visingsö består av 19 deltidsanställda (ca 30% anställning) personer och ingår organisatoriskt i Räddningstjänsten i Jönköpings kommun, som ansvarar för station och utrustning. Man är organiserad i 3 lag med 5 personer + 1 reserv i varje lag inkl en styrkeledare. Varje lag har beredskap var 3-e vecka då man vid larm skall sitta omklädd i utryckningsbilen vid stationen senast 6 min efter larm. I verkligheten har man en snittid på knappt 4 min innan man är på väg till uppdragen. Man kallas med sökare och får reda på direkt vilken prioritet uppdraget har. Vid större larm ställer även andra lagmedlemmar upp.

Brandkårsverksamheten på ön startade redan på 1700-talet. Ett antal spruthus placerades ut på ön med en brandspruta kring sekelskiftet 18-1900. De hanterades av lokala brandlag. Spruthuset med brandspruta från Ed är bevarat och står idag bakom hembygdsgården. År 1988 började dagens Räddningstjänst även med sjukvårdslarm. Då utbildades personalen i akutsjukvård och larmfrekvensen steg till dagens 150-170 om året, dvs ca 3 per vecka.

På måndagar har man veckomöte då bl.a. utrustningen i bilarna kontrolleras och övningar genomförs. T.ex hade man genomgång av hur den nya värmekameran fungerar vid bränder, såg till att de bårar man har i sjukvårdsbilen även fungerar ihop med utrustningen i den nyanlända räddningsbåten Rescue Amalia Wallenberg (det visade sig att det krävs anpassning) och vattenpumpen testades, se bilder nedan. Ständiga övningar krävs för att kontrollera funktionen på utrustningen, lära sig ny utrustning samt öva samarbetet i laget så att arbetet går smidigt vid skarpt läge.

Vattentillgången vid bränder är kritisk trots att Visingsö är en ö. Det kommunala vattenledningsnätet är inte dimensionerat för de behov man har och det kan vara långt avstånd till sjön. Man samarbetar med Räddningstjänsten i Gränna ang. bl.a. vattenförsörjningen vid större uppdrag i Gränna och Visingsö.

Arbetsuppgifterna idag består av sjuk- och olycksfallslarm (drygt 80% av uppdragen), varav många akuta. Här ingår arbete med hjärtstartare. Resten är bränder inkl rökdykning, vattenpumpning vid översvämningar, automatlarm kopplade till SOS (t.ex. utlöst rökdetektor). Dessutom åker man på inbrottslarm på ett par ställen och assisterar Sjöräddningen vid behov.

Vid akut sjuklarm kan patienten vara på Ryhov ca 40 min efter larm vid optimala förhållanden. Vid de flesta larm handlar det om ca 1 timme. Ambulans larmas automatiskt från Jönköping och inväntar båttransportens ankomst i Gränna.

För oss som bor och vistas på Visingsö är det tryggt att veta att det finns personer som ställer upp för oss när vi behöver hjälp. De gör ett fantastiskt jobb.

Stationschef Mikael Ödéen hoppas att det fyller på med brandmän som är intresserade att fylla en viktig funktion för ö-samhället, gärna att flera av dessa är kvinnor. Han understryker att man som deltidsbrandman bland annat får utbildning i akutsjukvård och psykisk ohälsa. Inte minst viktig är den goda gemenskap som bildas när man jobbar i grupp och löser svåra uppdrag tillsammans. Han vill särskilt lyfta fram det goda samarbetet med Sjöräddningen, mycket viktigt för att snabbt få patienterna till Gränna för vidare vård.

Räddningstjänsten larmas via 112.

Hjärtstartare finns på dessa platser:

- Räddningstjänstens Fip-bil
- Sjöräddningens byggnad i hamnen (utvändigt)
- på färjorna
- vid Kumlabybadet (utanför badet)  
- på Stigbyskolan; på varje avd och på Refektoriet, dvs 4 st
- Braheskolan 
- Sortergården 


Här i Tunnerstad huserar...
...Räddningstjänsten...
...med sin basbil (brandbil) med vattenpump på släp...
...samt sjukvårdsbilen (i förgrunden) och en sk Fip-bil (Förstainsatsperson) som alltid är först  på plats med styrkeledaren
Varje måndag har man veckomöte med utbildningar, övningar, utrustningskontroll, etc
Här lär man sig mer om värmekameran
Vattenpumpen måste fungera som den ska...
...och det gör den
Den nya räddningsbåten Amalia Wallenberg...
...och de befintliga bårarna...
...fungerade inte perfekt ihop utan anpassning krävdes
På vårens Familjedag informerade man om sin verksamhet
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund