Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Sjöräddningssällskapet Visingsö

Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) är en ideell förening som räddar liv till sjöss. Den startades för över 100 år sedan och har 70 räddningsstationer och fler än 200 räddningsbåtar längs våra kuster och i våra största insjöar. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt hela året. Man arbetar utan bidrag från staten så hela sjöräddningsverksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser. Se www.sjoraddning.se/om-oss

Sjöräddningsstationen på Visingsö, www.sjoraddning.se/visingso , bildades 1980 och opererar i Vättern inom området från Jönköping och norrut till Hjo och Hästholmen samt i insjöar i närheten. Stationen har ett 20-tal frivilliga besättningsmän / -kvinnor organiserade i 3 grupper som bemannar räddningsbåten i Visingsö hamn inom 15 min efter larm. De andra sjöräddningsstationerna i Vättern ligger i Karlsborg och Vadstena-Motala. Antalet medlemmar i SSRS boende på Visingsö har de senaste åren varit 20-30, i år var det 25 . Detta är en tydlig ökning från 90-talet. Det finns säkert medlemmar även bland de fritidsboende.

Det man framförallt förknippar Sjöräddningssällskapet med är sjöräddningsuppdragen och eftersök som detta året var omkr 50 st. Samverkan med polis och räddningstjänst är viktig inte minst vid eftersök av personer, vilka blivit allt flera. De allra flesta uppdragen var som sjöambulans mellan Visingsö och Gränna och man har utfört omkr 60 uppdrag detta år. Totalt har man gjort över 900 sjöambulanstransporter sedan starten 1980. Man utför också omkr 25 bogseringar och andra medlemsuppdrag, s.k. assistansservice för medlemmar.

På Visingsö är tre räddningsenheter baserade:
- Rescue Amalia Wallenberg, en 11 m lång snabbgående räddningsbåt.
- Rescuerunner Falck, en trailerburen vattenskoter för snabb upptagning av nödställda, även i grunda vatten.
- Rescue S-14, en 4 m lång öppen trailerburen svävare för isättning även vintertid där behoven finns, t.ex i insjöar.

Den 1 april lämnade den gamla räddningsbåten Rescue Cambio sin tjänst på Visingsö. Hon har varit på ön sedan 1998, i början hette hon Ellen Landin, och kommer i ytterligare några år tjänstgöra på Vättern från stationen i Karlsborg.

Sjöräddarna behöver ständig utbildning. En lördag i slutet av augusti till exempel uppdaterade man sina kunskaper om räddningsbåtens radarsystem och kommunikationssystem samt blev utbildade av Mikael Krantz från Räddningstjänsten i hjärt-lungräddning. Han visade också hur man sköter hjärtstartare, som är med på alla utryckningar (även vid utryckningar med vattenskotern och svävaren). Det finns flera hjärtstartare på ön, se under Räddningstjänsten.

Det är ingen överdrift att säga att räddningspersonalens insatser ofta betyder skillnaden mellan liv och död för många utsatta människor, inte bara för öbor.

Stationsansvarig Ingemar Zander berättar att det stora lyftet för föreningen var 1998 då man fick en lämplig båt för bårtransporter och det betydde också mycket att vaktstugan byggdes i hamnen. Men viktigast för föreningen och allmänheten, säger han, är alla de ideella krafterna och inte minst besättningsmedlemmarna med sina olika yrkeskompetenser, som har en avgörande betydelse. Han känner att de har stort stöd och förtroende hos öborna vilket inte minst märks av den uppskattning som visas stödföreningen Livbojen.

Ang framtiden för Sjöräddningssällskapet menar Ingemar Zander att det är mycket viktigt att man fortsätter att vara 100% ideella. Han tycker att det i dagens samhälle tydligt märks att större vikt läggs vid ideella föreningar som inte kostar något att använda och att samverkan med andra räddningsaktörer kommer att bli viktigare i framtiden.
”Den stora utmaningen för framtiden är att vi kan förbli ideella, få in fler kvinnor i vår verksamhet och ligga i framkant med samverkan med andra aktörer. Viktigast! Att vi har roligt i vårat sjöräddningsarbete!! ” 


Den nyanlända räddningsbåten Amalia Wallenberg
Här hänger hon i traversen...
...för underhållsservice
Rescue Cambio (Ellen Landin) var stationerad på Visingsö från 1998 och tjänstgör nu från Karlsborg stationen
Vattenskotern är ett viktigt komplement till den stora räddningsbåten, t.ex på grunda vatten...
...liksom svävaren som även tar sig fram på land och is
Det finns flera tekniska system att behärska...
...t.ex för kommunikation...
...och radar...
...som båda kräver ständig utbildning
Mikael Krantz från Räddningstjänsten visade hur hjärtstartaren fungerar...
...och hur man utför hjärt-lungräddning, bra att kunna...
 ...den dagen det är skarpt läge, vilket det är 1-2 ggr per år
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund