Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö AIS 

Visingsö Allmänna Idrottssällskap, VAIS, ”stiftat den 15 mars 1935, har till sitt ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv, verka för höjande av medlemmarnas sociala och fysiska fostran samt för höjande av god kamratskap och idrottsanda.” Första året arrenderades en klövervall som fotbollsplan nedanför Södra folkskolan och ”där spelade man mellan koskitarna”. En gammal ladugård fanns på området och den fick tjänstgöra som omklädningsrum. Kläderna bestod av en röd hemmafärgad undertröja och, åtminstone före 1935, avklippta långbyxor.

Föreningen har ökat antalet medlemmar sedan 90-talet till ca 350 medlemmar idag, vilket gör den till den förening som har flest medlemmar på Visingsö.

Inom och utom sina kärnverksamheter, fotbolls- och motionsaktiviteter, har VAIS aktiviteter av olika slag, se www.laget.se/visingsoais :
- idrottsskola för ca 60 barn i ålder 6-12 år
- motionsverksamhet för vuxna, t.ex TRX-träning, spinning, yoga, pilates, volleyboll,     skivstång, gymnastik, innebandy, mm
- herr- och damfotbollslag i seriespel
- driver ca 2 km el-ljusspår sedan 1979
- driver Brahevallen med fotbollsplaner, beachvolleybollplan och klubbstuga
- lägerverksamhet i samverkan med Visingsö Folkhögskola (ca 1500 fotbollsspelare per   år)
- löptävlingen Grevskapsloppet på Visingsö varje sommar
- flera aktiviteter viktiga för ö-livet i fest och vardag (midsommarfirande, cykelbingo,   mm)
- fotbollssamarbete med Stigbyskolan sedan 1960-talet

Föreningen är en mycket viktig mötesplats för träning, friskvård och social samvaro för såväl barn/ungdomar som vuxna. På våren arrangerar man städaktivitet på ön, på Familjedagen har man 400 m rörelseglädje för barn och på sommaren arrangerar man midsommardansen tillsammans med Livbojen och har aktiviteter för skollediga ungdomar.

Den nya klubbstugan invigdes den 12 augusti, den största investeringen (omkr 5,3 mkr) i föreningens historia och som har engagerat ett stort antal frivilliga. VAIS är med sitt stora utbud av aktiviteter mycket beroende av frivilliga eldsjälar för att bibehålla såväl sin goda atmosfär som sin stabila ekonomi. Ambitionen med nybygget är bl.a. att skapa program för och inreda den till en fritidsgård med träningslokaler (inkl gym) för öns barn/ungdomar samt motionsverksamhet för alla åldrar. Dessutom finns möteslokal med modern IT-teknik.

VAIS påverkar vardagslivet för många Visingsöbor när man tävlar, motionerar eller engagerar sig på andra sätt i föreningen. Alla har påverkats av den kultur som byggts upp under åren; var rädd om det vi har och kan, ta egna initiativ, gärna i samarbete med andra, för att förbättra och utveckla det övriga.

Ordf. Rickard Strandberg menar att ”utifrån förutsättningarna är VAIS en stark förening, såväl organisatoriskt, ekonomiskt, verksamhetsmässigt som anläggningsmässigt. Vi har en ständigt pågående process för att bibehålla och utveckla. VAIS har en tradition i att vara inkluderande och öppna. Exempel på detta är samarbeten med Stigbyskolan och Folkhögskolan, arrangemangen med fotbollsläger i samverkan med Wisingsö Hotell & Konferens samt den årliga löparfesten Grevskapsloppet.”
Inför framtiden hoppas han på ett ”fortsatt stort ideellt engagemang där det stora flertalet öbor är medlemmar och motionerar/tränar inom föreningens verksamheter, såväl barn och ungdomar som vuxna. VAIS ska fortsätta vara en attraktiv förening, det ska vara kul att engagera sig ideellt. Fortsatt god samverkan med övriga företag/föreningar (Stigbyskolan, Braheskolan/WHK, hembygdsförening, Livbojen, m.fl.). TILLSAMMANS ÄR VI STARKA” 


Här pågår aktiviteter året runt...
...men de många utomhusaktiviteterna sker på sommarhalvåret...
...bland annat av entusiasterna...
...inför det årliga midsommararrangemanget
Årets stora händelse visas på informationstavlan
Nästan färdig utvändigt vid den första vårträningen:
NYA KLUBBSTUGAN
...som vanligt alltid närmast av alla europeiska arenor
Ordföranden är glad och tacksam och bjuder...
...till invigning
När publiken samlat sig får den höra...
...berättelsen om hur den långa resan till den färdiga klubbstugan gått till...
...om samarbeten över gränser...
...och om entusiaster och ö-samhörighet
Sedan fick några av de många huvudpersonerna visa sina färdigheter...
 ...innan den högtidliga invigningen förrättades...
...av tre representanter för alla som kommer att ha glädje av...
...alla de möjligheter som ”nya” Brahevallen kommer att erbjuda...
...dvs hela ö-samhället
KLANG OCH JUBEL
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund