Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Biodlarförening

Visingsö lämpar sig mycket bra som parningsplats för ligusticabin tack vare avståndet till fastlandet. Bidrottningen parar sig med drönare en gång i livet och de drönare och drottningar som vuxit upp på ön kontrolleras noga samtidigt som främmande drönare och drottningar inte kan flyga hit från fastlandet. På så sätt skapas förutsättningar för att de goda anlagen kan bibehållas.

Biodlare kommer från hela landet och placerar sina kassetter här med drottning och ett antal arbetsbin under juni-juli så att drottningen kan para sig med de lokala drönarna. Hon är vanligtvis befruktad efter ett par veckor varefter biodlarna tar hem kassetterna där arbetsbina sköter ägg och larver och förseglar de sexkantiga cellerna i kassetterna med ett vaxlock, varefter larven förpuppar sig. De ägg som tidigare befruktats av drottningen blir efter 21 dagar arbetsbin. Ett arbetsbi lever bara i 5-6 veckor, men de arbetsbin, som föds på eftersommaren och hösten, överlever vintern och håller drottningen varm.

Läs mer om biodling på www.biodlarna.se och om ligusticabin på www.ligusticagruppen.se 

Antalet biodlare liksom medlemmar i riksföreningen Biodlarna har ökat i Sverige de senaste åren. Det finns ca 270 biodlarföreningar i landet varav Visingsö har en. Antalet medlemmar i Sverige är drygt 12 000. Anledningarna till det ökade intresset tros vara ökad miljömedvetenhet liksom information om pollineringens betydelse. Bina är våra viktigaste pollinatörer. Ytterst handlar det ju om att säkra matförsörjningen.

Visingsöföreningen har idag 21 medlemmar (6 i början av 90-talet) som alla har bisamhällen, totalt 86 st. Den var igång med bröderna Björklund som drivande när Lars Forsberg startade med egen biodling 1976. Lars blev vidtalad att Visingsö var lämpat som parningsplats, men man hade problem med smittade bisamhällen (amerikansk yngelröta). Efter utbildning och auktorisation av Länsstyrelsen tog han itu med att sanera öns bisamhällen och införde i slutet av 70- början av 80-talet en ligusticastam som ständigt har förädlats och bibehållit den genetiska bredden för att undvika inavel.

Man träffas i föreningen en gång i månaden utom januari/december och då står bl.a. honungsbedömning och sjukdomsbekämpning på programmet. Föreningen har under Lars ledning utvecklats till den ledande parningsstationen för ligusticabin i Sverige med många intresserade besökare. Dessutom har man ett samarbetsprojekt med Ligusticaföreningen där man följer kvalsterutvecklingen kontinuerligt hela säsongen i varje samhälle i syfte att arbeta fram samhällen med låga kvalsterantal över tid för att undvika bekämpning. Honungsproduktionen är jämförelsevis mycket hög; under flera år har den legat på 60-70 kg per samhälle och år. Förklaringen, säger Lars, är att ”vi har en stabil biras, bra klimat och duktiga biodlare, som har byggt upp samhällen stora nog att ta vara på den tidiga blomningen.”

För sitt framgångsrika arbete tilldelades  föreningen ´Jönköpings Kommuns Naturvårdspris 2012´.

Under säsongsupptakten i början av maj söker man efter de skadliga och smittsamma nosemasporerna hos självdöda arbetsbin. På kalibreringstestdagen i juni-juli bedömer utomstående experter tillsammans med de lokala biodlarna binas temperament i varje bisamhälle på ön. Testen innebär att man simulerar den fysiska hanteringen av bikuporna genom rörelser och stötar. Med ett poängsystem bedöms binas benägenhet att bli skrämda. Man vill ha lugna bin när man arbetar med ramarna. I genomsnitt är det ett par samhällen varje år som måste tas bort för att man ska bibehålla de goda generna. Se bilder nedan.

Ordf. Lars Forsberg understryker att samarbetet med Ligusticaföreningen i början av 1990-talet var mycket positivt för föreningens utveckling och han är mycket stolt över att man fått fram toleranta och renrasiga bin. ”Vi hjälper gärna personer att starta med biodling så att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att producera hanterbara bin som polinerar grödor och flora i vår bygd.”
Ang framtiden säger han: ”Vi vill fortsätta att ligga i framkant när det gäller kvalsterbekämpning. Bland utmaningarna finns att se bisamhället som en organism, att vidmakthålla intresset för vad som händer i bisamhället, t.ex med hjälp av en kupvåg, som vi har en av i föreningen. Då kan man följa temperatur, vikt och luftfuktighet inne i kupan och tillsammans med information om utetemperatur studera händelser och effekter av olika insatser.” 


Det är oss det handlar om
Här söker man efter nosemasporer
Efter några veckor är det dags...
...att hämta hem kassetten med den befruktade drottningen
Hon är längre än arbetsbina och syns vid tummen uppe till höger, på väg nedåt
Alla deltagarna instrueras inför arbetet med kalibreringstesterna
Här tyckte kanske drottningen att det blev för trångt i kupan så hon gav sig iväg med sina arbetsbin...
...men återbördas förhoppningsvis till bostaden
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund