Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Bygdegårdsförening

Visingsös Bygdegårdsförening bildades 1956 och ”har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling …....” Medlemskap erhålles genom teckning av andel(ar) à 200 kr som inträdesansökan. Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund, www.bygdegardarna.se

Föreningens stora gynnare har varit öbon Sixten Zeipel, föreningens förste ordförande, som testamenterade sin kvarlåtenskap till föreningen i en minnesfond, vilken enligt beslut i Kammarkollegiet garanterar föreningen att årligen erhålla avkastning av kapitalet enligt gällande ränta, dock minst 5%. För år 2017 betydde det en intäkt på ca 38.000 kr. Därutöver har man intäkter från framförallt Ö-bio, godisförsäljning och uthyrning.

Föreningen äger och förvaltar bygdegården i Tunnerstad, öns gamla ålderdomshem, som byggts till och rustats upp 1957 och 1988 samt inför Bygdegårdarnas Riksstämma 2006.

Mest används lokalen till den egna bioverksamheten. Den hyrs ut ca 50 gånger per år, vilket är en ökning från 90-talet, bl.a. till privata fester, dansföreningen, bröllop, spelföreningen, bingo, mm. Det kostar t.ex. 2.800 kr att fredag-söndag hyra den stora samlingslokalen med scen samt köksutrustning och sittplatser för upp till 120 personer. Bokning sker t.ex på e-post: boka@visingsobygdegard.se .
Dessutom har man en vävstuga på ovanvåningen som hyrs ut varje måndag.

Ö-bion drivs av föreningen med K-G Svensson som nestorn. Man visar nu ca 50 filmer per år för i genomsnitt ca 20 besökare, ett antal som tyvärr har minskat sedan 90-talet. Ö-borna gillar svenska filmer och besökare från Stigbyskolan och Braheskolan tycker om aktionfilmer. Totalt har omkr 1010 filmer visats sedan 1994!

Filmvisningen startade på Visingsö 1957 i privat regi och pågick till slutet av 80-talet. Omstarten skedde 1994 då KG drog igång i bygdegårdsföreningens regi. Så här långt var det 35 mm film som gällde, men 2012 tog man det modiga steget att övergå till digital teknik, en investering på över 700 tusen kr, som bl.a. kommunen stödde genom bidrag. Kvaliteten på bild och ljud har blivit bättre och nu laddar man enkelt ner filmerna via internet efter uppgörelse med filmsättarna på Våra Gårdar. Det har möjliggjort att man kan visa nya filmer tidigt efter premiären. Man hade t.o.m. sverigepremiär av ”Arn - Tempelriddaren” vid Näs borgruin 2007 vilket lockade 452 personer, även från fastlandet.

Något försenat den 16 jan 2018 invigdes de nya biofåtöljerna, införskaffade för knappt 100.000 kr jämte många frivilliga monteringstimmar samt till största delen betalade med bidrag.

Styrelsen hoppas att fler ska upptäcka hur billigt, praktiskt och mysigt det är att hyra bygdegården och hur trevligt det är att se film på riktigt, dvs på bio.
Föreningens motto skulle kunna vara: Vi finns till för er glädje. Såväl uthyrnings- som bioverksamheten erbjuder nöje och avkoppling och mången öbo har varit i bygdegården i något sammanhang. För att dessa arrangemang ska fungera krävs praktiskt engagemang av ideellt arbetande medlemmar som gillar att glädja andra. 


Det gamla ålderdomshemmet har byggts om och till ett par gånger
På ovanvåningen finns vävstugan...
...och här är två exempel på...
...bröllopsdukningar i stora salen
Köket har full utrustning
Ö-bion har visat filmer sedan 1957
Efter ett uppehåll kring 1990...
...gjorde KG en omstart 1994. Numera har man digital teknik...
...men KG behåller de gamla 35mm projektorerna
I samband med Thom Britten Austins gratisföreställning av sin dramadokumentär...
...”Kungamord 1167”, där han ifrågasätter gamla sanningar, ...
...invigdes de nya fåtöljerna.
Totalt var det möblerat för ett 100-tal besökare...
...som fick höra och se en alternativ version av vad som hände detta år 1167 på Visingsö.
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund