Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Båtklubb

Visingsö båtklubb har idag ca 145 medlemmar inkl. familjemedlemmar och bildades 1976. Klubbens mål är att värna om ungdomen och miljön och man ser sig som en av aktörerna på Visingsö som främjar ett kreativt båtliv. Se http://www.visingso.net/en/forening/visings%C3%B6-b%C3%A5tklubb

Man har tidigare arrangerat seglarskolor men har fn inga ledare och intresset från ungdomarna på ön har minskat kraftigt. Klubben ansvarar för uthyrning av båtplatser i Gamla hamnen (idag ca 10 i kön) och ser till så att hamnen är välskött, även om man inte kan påverka det låga vattenståndet i år.... Man arrenderar hamnen av Jönköpings kommun som i sin tur arrenderar den av Fastighetsverket.

Båtklubben arrangerade fisketävling tillsammans med Fiskareföreningen den 5 aug. Tävlande var 16 fiskare i 8 båtar. De fiskade i 5-6 tim och fångade fisk som totalt vägde 15,21 kg, segrarens fiskar vägde totalt 3.10 kg. Största fisken vägde 2,13 kg.

Ordf Kjell Augustsson berättar att arrendet samt renoveringen av gamla hamnen i etapper i början av 1990-talet betydde mycket för Visingsö och vidare att man idag har en dialog med kommunen om utvecklingen av båtlivet på Visingsö tillsammans med övriga aktörer i hamnarna. 


Styrelsemöte i juni
Informationstavlan...
...i gamla hamnen där klubben ansvarar för bl.a. båtplatsuthyrningen
 I fisketävlingen...
...kämpade 16 tävlande om...
...det åtråvärda vandringspriset
Av de startande båtarna var 5 gamla träbåtar
Fiskeväder??
Efter knappt 6 tim fiske var det dags för vägningen...
 …av omkr tio fiskar...
 ...och resultatet ropades ut
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund