Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Fiskareförening

Visingsö Fiskareförening bildades 1933 ”för den som är intresserad av fiske i Vättern med Visingsö som startpunkt”. När yrkesfisket upphörde på ön under 1960-talet blev man en förening för fritidsfiskare och båtägare och man antog nya stadgar 2008. De fd yrkesfiskarna behöll sina gamla träbåtar i båthusen.

I nya hamnen äger man idag och förvaltar de karakteristiska båthusen och klubbhuset, förvaltar fiskekajen/träkajen samt driver traversen med sjösättningsramp. Marken arrenderas av kommunen. Båtplatserna vid träkajen hyrs ut.

Man vill bl.a ”verka för främjandet av fisket och båtlivet i sjön Vättern” och ”dokumentera gångna tiders fiskesätt, båtar och utrustning” samt sprida kunskap om fisket och dess betydelse under gångna tider. Föreningen har ett nära samarbete med länsstyrelsens fiskeenhet och är medlem i Vätternvårdsförbundet. Se www.visingsoff.se Vidare försöker man bevara och använda redskap från de gamla fiskesätten Utter och Svirvel. De båtar som finns i båthusen är nästan alla byggda i trä på Lindeborgs båtvarv på ön under 1940-50 talen. Bengt Ottosson har dokumenterat historiken för alla båtar i båthusen.

Den 6 maj förbereddes fiskekajen och båthusen inför sommaren. Många hade hörsammat kallelsen och allt var väl förberett; man bytte en stolpe i båthusen, lade ut alla Y-bommar, städade, mm. Se bilder nedan.

Fisketävlingen den 5 juli arrangerade man tillsammans med Båtklubben. Se bilder under beskrivningen av Båtklubben.

Ordf Jan-Olof Moberg ”hoppas att föreningen kan fortsätta i samma anda som idag. Det är glädjande att en del yngre fiskeintresserade medlemmar har anslutit till föreningen. På de senaste 20 åren har antalet medlemmar ökat från ca 30 till ca 45 personer. I nuläget pågår en diskussion mellan Visingsörådet tillsammans med hamnens föreningar å ena sidan och kommunen å den andra om att utveckla norra hamnbassängen; bl.a. reparera träkajen och lägga ut en flytbrygga för att få fler båtplatser.”


På arbetsdagen i maj la man ut...
...alla Y-bommarna
Ett annat gäng...
...bytte ut nederdelen av en stolpe i båthuset
Ordning och reda här också
Uppsyningsman ville gärna visa upp sin nya båt för sina fiskekompisar
På föreningens skylt på båthusen kan man bl.a. läsa...
...lite om stadgarna och förra årets aktiviteter...
...och om svirvel-
...och trollingfiske
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund