Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Golfklubb 

Visingsö GK bildades 1990 av ett antal entusiaster som också klippte upp de sex första hålen. Året därpå växte nio hål fram och antalet medlemmar uppgick till 34 personer. Resten av 90-talet innebar hårt arbete såväl organisatoriskt som praktiskt med banan. En milstolpe var 1996 då man valdes in i Svenska Golfförbundet vilket ledde till ett ökat golfintresse och gynnsam ekonomi för klubben.

I början på 2000-talet hade klubben en blomstrande ungdomsverksamhet med ett 20-tal ungdomar, något som gav kraft åt klubben. År 2006 anlades 36 bunkrar och 2017 skapades två utslagsplatser på varje hål, allt för att öka utmaningarna och variationen i spelet. Under året har klubben påbörjat ett treårigt pilotprojekt med Huskvarna AB där fem automowers klipper fyra fairways.

Antalet medlemmar var som flest år 2000, ca 900. År 2017 har man 277 medlemmar varav ca 20 % är fastboende och ca 25 % fritidsboende på Visingsö samt ca 35 % i närområdet. Anledningen till minskningen är troligen att fler banor byggts och medlemsavgifter/-insatser minskat.

Golfbanan har nio hål (par 34) och är belägen på flygfältet (arrendekontrakt tillsammans med Jönköpings Flygklubb) på norra udden och är en sea-side bana med fantastisk Vätternutsikt. Den är öppen året runt och betraktas som en utmaning med sina smala fairways och nyckfulla vindar. Banan förbättras löpande och mer information hittar man på hemsidan, www.visingsogk.se , samt på Facebook.

Vårens arbetsdag den 22 april bjöd på vackert väder och blåst. Ett 10-tal tappra golfare svingade krattan och spaden kring bl.a. bunkrarna för att förbereda banan inför säsongen efter en mild och torr vinter. Man har en arbetsdag även till hösten. En anställd på 60% sköter banan under övrig tid.

Tävlingsverksamheten omfattar ca 10 tävlingar och börjar i maj och avslutas i augusti/början september med klubbmästerskapen som höjdpunkt. F.o.m. 2017 erbjuder man tidsbokning via svensk golf och internet vilket man hoppas ska locka fler greenfeegäster.

Ordf. Inga-Lena Alm Larsson gläds åt att kunna erbjuda golf som en fritidsaktivitet till bygden. ”Det engagemang och arbete som många medlemmar gör för att arrangera våra träffar, tävlingar och aktiviteter gör att vi är den klubb vi är idag. Visingsö GK vill gärna öka samarbetet med skolan och bidra med golf som aktivitet på friluftsdagar och andra lämpliga tillfällen. Då får vi en chans att möta unga som vill prova på. ”
Ang framtiden vill man ta fram en ny vision för klubben. ”Vår primära förhoppning är dock att banan ska fortsätta att leva vidare och utvecklas i den takt vi förmår med ideella krafter. Vi strävar inte efter att bli en stor golfklubb utan vill fortsätta att ha en liten och charmig golfbana med god gemenskap.” 


En sea-side bana med links-karaktär på Visingsös norra udde
 Klubbstugan
Det glada arbetslaget redo att ta sig an bunkrarna
På Familjedagen kunde man provspela
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund