Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Hembygdsförening 

Hembygdsföreningen ”vill verka för att natur- och kulturminnen av värde på Visingsö bevaras. Föreningen skall vara delaktig i samhälls- och miljöplanering på Visingsö.” Se www.visingsohembygdsforening.com

Föreningen bildades 1925 och har i år ca 160 medlemmar. Medlemsantalet har varierat genom åren med som mest drygt 300 under flera år för 10-15 år sedan samt förra året.

Hembygdsgården med loftbod, kokhus och spruthus samt Trumpetarbostället och Bastan i Näs är byggnader, som ägs och förvaltas av föreningen. Flera av dessa innehåller gammal inredning, hantverksredskap och jordbruksredskap. Div redskap är också spridda i andra lokaler på ön. Hembygdsgården håller öppet under veckosluten från midsommar till mitten av augusti.

Därtill äger föreningen två gamla byabåtar och disponerar ytterligare en. Dessa byggnader och båtar visas för allmänheten i olika sammanhang under året, utom Trumpetarbostället som hyrs ut. Byabåtarna seglar till Hjo i juni varje år när det är Hamndag där. Framförallt hembygdsgården och byabåtarna har betytt mycket för föreningen i arbetet med att visa upp hur man levde i bygden förr i tiden.

Därtill medverkar föreningen i eller arrangerar olika evenemang under året, t.ex valborgsfirande i hembygdsparken och aktiviteter i samband med skördehelgen. Firandet av 6 juni arrangeras av SPF och midsommarfestligheterna arrangeras av VAIS och Livbojen, båda i hembygdsparken. Föreningen arrangerade 100 års jubileet av Internationella Teosofiska Fredskongressen 1913 på Visingsö, som då leddes av Katherine Tingley, se under Historik/Teosoferna.

Under Skördefesten i år var föreningen tillsammans med Visingsö Teaterspektakel och Visingsö Näringslivsförening arrangör av pjäsen ”Frihet och Plikt” som handlar om motsättningarna på Visingsö i samband med Teosofernas Fredskongress 1913. Pjäsen hade tre föreställningar och samlade ca 400 personer.

I anslutning till julhelgen publicerar föreningen en hembygdskrönika som del av årets Församlings- och Hembygdskrönika samt ger ut en Almanacka för det kommande året. Dessa börjar säljas på Persgårdens Julmarknad 1-e advent. Dessutom ger man ut byaböcker och andra publikationer samt driver en hemsida. Året avslutas med julgransförsäljning i hembygdsgården med tänd brasa och julglögg.

Ordf. Esbjörn Malmström säger att ”föreningen har flera utmaningar, t.ex. att behålla och helst öka antalet medlemmar, att engagera fler yngre personer som även vill vara med och arbeta aktivt, att se till att föreningen syns mer i samhället samt att rusta upp och visa våra samlingar i form av redskap och jordbruksutrustning, förhoppningsvis i Kungsladan.” 


Hembygdsparken inför Valborgshelgen.
Trumpetarbostället
Bastan i Näs hade renoverats ute och inne de tre tidigare åren
Hembygdsgården - hallen
Hembygdsgården – ett hörn i salen med Visingsö hembygdsdräkt
I loftboden finns en del gamla fiskredskap
Bakom hembygdsgården finns kokhuset och spruthuset men också tillfälligt en gammal självbindare och nytjärade hängrännor till hembygdsgården
Under Skördefesten spelades teater i hembygdsparken om teosoftiden...
...och de tre föreställningarna lockade omkr 400 personer, se under Teaterspektakel
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund