Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Missionsförsamling

Församlingen är en del av Equmeniakyrkan, ett nytt samfund från 2011. Det var en gemensam strävan efter enhet och ett tryck från lokala församlingar som ledde fram till att Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan gick samman omkring 150 år efter att samfunden skapades. Equmeniakyrkan är Sveriges nyaste kyrkosamfund med omkr 700 lokala församlingar och ca 67 000 medlemmar över hela Sverige. Se www.equmenia.se

Den lokala församlingen på Visingsö bildades redan 1879. Den består idag av ca 30 medlemmar och ingår i Grännabygdens församlingskrets som består av Gränna Missionsförsamling, Örserums Missionsförsamling och Visingsö Missionsförsamling och har gemensam pastor. Man har regelbundna gudstjänster, andakter på Annero samt konserter. Därutöver har man träffar med inbjudna föreläsare tillsammans med de andra församlingarna i kretsen.

Kyrkobyggnaden byggdes 1911 med en fasad av liggande benvita spontpaneler. Efter renovering 1994 har kyrkan idag sin ursprungliga karaktär med plats för ca 150 besökare. Byggnaden har sadeltak med valmad spets belagt med enkupiga tegelpannor. De flesta fönstren är av fyrluftstyp, dvs fyra delar av fönstret är öppningsbara, med spetsformade karmöverstycken. En sidobyggnad uppfördes 1990 där det tidigare bedrevs daghemsverksamhet. Idag hyrs den ut för övernattningar sommartid och används för ungdomsverksamhet övrig tid.

Församlingens årligen återkommande Sommarmarknad gick i år av stapeln för 28-e gången och är en mycket omtyckt aktivitet och träffpunkt. Här kan man köpa textilier, böcker, husgeråd, möbler, etc. samt ta en fika. Hela behållningen, i år ca 82.000 kr, går till församlingens verksamhet, nämligen drift och underhåll samt bidrag till olika sociala ändamål.

Doris och Staffan Krantz berättar att föreningen de senaste årtiondena fått känna av att människors val av mötesplatser har förändrats. De olika engagemangen, t.ex. syföreningen och många av uppslutningarna till olika projekt, är nu ett minne blott. Man är mycket tacksamma för det intresse som har visats Sommarmarknaden och som ger ett avgörande bidrag till föreningens ekonomi.   


Så här såg gamla Missionshuset ut...
...och kyrkans hornmusikkår i början av 1900-talet
Föreningen påminner årligen om sin existens genom att dela ut Kontakt-bladet till samtliga hushåll på Visingsö
Skyltar leder dig idag till...
...Missionskyrkan...
Insamlingen börjar tidigt till...
 ...Sommarmarknaden
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund