Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Näringslivsförening

Näringslivsföreningen, www.visingsonaringslivsforening.se , bildades på 1970-talet med Jan Lövenvall som förste ordförande och arbetar för att Visingsö skall vara en aktiv och levande landsbygd. Man företräder öns näringsliv i samverkansorgan, stödjer start av nya företag och driver olika projekt. Man vill ge mer utrymme för lokala värderingar genom mer delaktighet. Medlemmarna, ca 60 st, driver näring av något slag på ön inom flera branscher, men många har på något sätt anknytning till besöks- / turistbranschen. Antalet medlemmar har halverats de senaste 30 åren.

Föreningen har i år tre prioriteter: hemsidan för Visingsö, kartfoldern och skördefesten.

Hemsidan, www.visingso.net , är Visingsös officiella hemsida med över 150.000 besökare. Den ska ge aktuell och fullständig information till öbor och alla som tänker sig att besöka ön samt locka många andra att också göra det någon gång.

Kartfoldern tas fram tillsammans med kommunen, 4-sidig i A4 format, trycks i nästan 100.000 exemplar inför sommarsäsongen och ger förutom information om aktiviteter, vägar, sevärdheter och rastställen även viktig samhällsinformation och kontaktuppgifter. Kort sagt – den innehåller de viktigaste uppgifterna man behöver som besökare på ön.

Visingsö Skördefest lockar tusentals besökare till Visingsö den 16-17 september i år, se www.visingsoskordefest.net , då hela ön erbjuder höstens godsaker och mycket mera. Föreningen ansvarar för planering, broschyr och annan information. Dessutom stödjer man i år uppsättningen av pjäsen Frihet och Plikt, som uppförs i hembygdsparken. Se vidare under V-ö Teaterspektakel.

Det är således för öns näringsliv viktiga projekt föreningen ansvarar. Man beräknar att ca 160.000 besökare kommer till Visingsö varje år och de söker alla information i någon form. Visingsö är ett riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Här finns många aktörer, bl.a. Jönköpings kommun, Statens Fastighetsverk samt lokala föreningar och intressenter, som föreningen samarbetar med för att ge besökarna en positiv upplevelse.

Ordf Rolf Björklund hoppas därför på aktiv uppslutning från samtliga aktörer på ön. 


 www.visingso.net
Kartfolder
Skördefest
 Styrelsen finslipar planeringen inför Skördefesten
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund