Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Visingsö Tornerspelsförening 

Visingsös historia omfattar inte minst medeltiden. Därför hör Tornerspelen hemma här, varje år sedan 2001. Visingsborgs slottsruin är en passande miljö för riddarspel trots att slottet byggdes efter medeltiden. Tornerspelsföreningens mål och syfte är att driva Tornerspel på Visingsö, www.visingsotornerspel.se .

De allra första tornerspelen hölls i Frankrike på 1000-talet och de spred sig sedan över Europa. Tornerspel uppstod egentligen som en övning inför krig. Riddarna fick visa sin vapenskicklighet och hur duktiga de var till häst inför publik för att nå ära och berömmelse. Med riddare menas vanligen den del av adeln som tjänstgjorde som krigare till häst under andra halvan av medeltiden, från 1000-talet och framåt.

Man byggde sk rännarbanor som delades av på mitten av ett skrank, dvs ett långt staket. Längs rännarbanan på var sin sida om skranket red riddarna mot varandra med lans för att stöta varandra ur sadeln eller träffa annat mål med lansen. Förutom riddare till häst deltog efterhand jonglerande gycklare, trollkarlar, jättar, dvärgar, eldslukare, etc och riddarspelen övergick från omkr 1500-talet att bli skådespel. Deltagarna fick priser av olika slag och en del av övningarna utvecklades till några av dagens sportgrenar. Gustav Vasa var en stor gynnare av tornerspel och Gustav II Adolf, Kristina, Karl XII och till och med Gustav III anordnade någon form av riddarspel.

Dagens arrangörer är inte kungligheter men väl entusiaster från Visingsö, som fortsatte att driva arrangemanget när de första arrangörerna efter 10 tornerspel inte fortsatte efter 2010. Det krävs mycket planering och arbete för att barn och vuxna skall få denna upplevelse från en svunnen tid. Deras ambition från början var att bygga ett starkt varumärke för en helhetsupplevelse med spännande nyheter varje år. Man söker därför nya aktiva medlemmar, sponsorer och beskyddare för att kunna fortsätta med sitt ideella arbete.

Förutom kämpande riddare till häst finns på årets Tornerspel även en medeltidsmarknad med matservering, hantverkare, knallar, yxkastning, mm. Gycklarna underhåller med en massa upptåg, en trollkarl visar sina trix och ett band spelar medeltida musik. Där var Höglandets Historiska Fäktskola som visade blankvapenstrid, medeltidsbandet Själ, trollkarlen Arkadia Frismegistus, beridet bågskytte, medeltidsföreningen Ekengaard, gycklarna Knaster och Knas, riddare med sina egna medeltida namn, barnverkstad med möjlighet att tillverka egna svärd och sköldar, osv. Bilderna nedan vill försöka visa vad den stora publiken, ca 4000 personer under de två dagarna, fick uppleva.

Ordf Johan Wetterlind: ”Vi hoppas att publiken även fortsättningsvis gillar de upplevelser vi erbjuder. På sikt vill vi bjuda in till ett av de viktigaste och största tornerspelen i Sverige. Vi hoppas på aktivt stöd från övriga näringar på ön för att nå dit. Under tornerspelens två dagar har vi fått väldigt mycket hjälp och stöd från omkr 25 ideella krafter, något vi är mycket tacksamma för.”


Planeringen pågår hela året för styrelsen
Även hushållen på Visingsö har möjlighet att stödja verksamheten
Följande bilder vill visa vad som presenterades på årets Tornerspel
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund