Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Föreningslivet 2017 - Öa Plöjbojs

”Öa Plöjbojs är en förening öppen för alla som tycker om traktorer och redskap samt trevliga träffar och evenemang”. Man kallar sig också ett ”gubbdagis” med ett 20-tal glada medlemmar och man säger att man får utlopp för sina lustar, dvs att bruka jorden på gammalt sätt, på en gård man har tillgång till i Avlösa och på Plöjbojs Arena i Tunnerstad (norr om Öbergs). Och så köra traktorer förstås.

Föreningen vill således bevara de gamla sätten att plöja, tröska och skörda och visar gärna upp sina färdigheter och sina gamla traktorer och redskap även för allmänheten i samband med olika öa-evenemang. Då kan man t.ex anordna plöjningstävling, tröska med ett gammalt tröskverk (se reportage denna hemsida) och visa skörd med självbindare och gammal skördetröska. I år renoverar man en gammal gödselspridare.

Det handlar inte bara om arbete. Medlemmarna åker gärna iväg på sommarutflykter med sina traktorer i grannskapet då även övernattning på ”höränne” kan ingå. Den längsta resan man hittills har gjort var på dryga 20 mil under 3 dagar (och nätter). Den sociala biten är inte minst viktig!

Föreningen bildades 2012 och under året har man träffats vid årsmötet, på Traktorns dag med plöjningsträff på Plöjbojs Arena samt på Hamnens dag i Gränna. Utflykten för året gick till cowbojsen på High Chaparral.

Ordf Christer Claesson hoppas att föreningen kommer att fortsätta att bevara kunnandet kring äldre brukningsmetoder och att detta också ska locka ungdomar till föreningen. 


Plöjbojsarna kallades av ordföranden...
...till årsmöte...
...i hans Nostalgimuseum
Många ställde upp...
...även på Traktorns dag...
...för att plöja med gamla redskap på Plöjbojs Arena
Som vanligt blev det tid till snack...
...och en tur till hamnen...
...för att lufta sina klenoder
Årets utflykt gick till High Chaparral
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund