Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Byaböcker - Allmänt 

Visingsö gårdshistorik

Under åren 1995 - 2014 arbetade en arbetsgrupp med att kartlägga och nedteckna historien kring alla gårdar/fastigheter i respektive by på Visingsö, med uppehåll några år kring 2001. Beskrivningen sträcker sig för vissa gårdar ända från 1700 talet och innehåller information om t.ex. skiftesreformer med kartor, fastighetsägare, familjesammansättningar, mm samt många nya och gamla bilder. Dessutom en del gamla skrivelser och officiella handlingar.

Arbetsgruppen har under de flesta åren bestått av Lennart Edlund, Bengt Johansson, Kristina Laggar, Gösta Strand och Ingrid Öresjö. Initiativtagaren Per-Evert Krantz deltog i arbetet till sin bortgång 2001, se artikel i början av Kumlaby boken. Gruppen fick också hjälp av olika personer med kunskap om respektive by och deras namn omnämns i de aktuella böckerna.

Av de tryckta byaböckerna har flera sålt slut och eftersom det är oekonomiskt att trycka nya så väljer vi att publicera dem här på föreningens hemsida så att alla intresserade kan ta del av dem. De presenteras här i den ordning de publicerades. Under fliken Publikationer framgår vilka som fortfarande finns att köpa i tryckt form.


Artikel publicerad 2015:

Visingsö Gårdshistorik färdig efter 20 år

Visingsö Hembygdsförening hade årsmöte lördagen den 21 februari 2015 och uppmärksammade då att projektet med ”byaböckerna” fullbordats efter nästan 20 års arbete. Den ansvariga arbetsgruppen avtackades och tilldelades Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmärke i guld.

Det var Per-Evert Krantz som 1995 inledde arbetet med Visingsö Gårdshistorik och han var drivande fram till sin bortgång 2001, samma år som han fick Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmedalj.

Efter några års uppehåll fortsatte en arbetsgrupp dokumentationen och det var denna grupp som nu avtackades efter slutfört arbete. Den har bestått av Lennart Edlund, Bengt Johansson, Kristina Laggar, Gösta Strand och Ingrid Öresjö. De två förstnämnda var med från starten. Kristina Laggar tilldelades förtjänstmärket postumt.

Dokumentationen omfattar 11 böcker som behandlar samtliga 18 byar på ön. Den sista om Visingsborg utkom 2014. Böckerna är en beskrivning av byarnas och framförallt gårdarnas historia från 1600/1700-talen till våra dagar; vilka ägarna har varit, familjemedlemmarnas namn och födelsedata men även anekdoter och berättelser som ger liv åt fakta. I böckerna finns också en rik bildskatt med porträttfoton, exteriörer av byggnaderna samt bilder av bylivet i ”helg och söcken”.

I och med detta arbete har Visingsös byar fått sin historia nedtecknad på ett överskådligt sätt. Det kommer inte bara dagens öbor till del utan blir framförallt en källa för framtida forskare och öbor. För denna bestående kulturgärning framförde årsmötet sitt stora tack.

Nedanstående bild visar när Lennart Edlund och Ingrid Öresjö tilldelas förtjänstmärket av Hembygdsföreningens ordförande Esbjörn Malmström.


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund