Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Sankt Laurentii kapell

”Per Brahe, greve till Visingsborg, friherre till Kajana reste denna sten 1679 till minne av ett mycket gammalt kapell” Så står det på stenen vid ruinen som idag ligger i en glänta i skogen nära södra Vrixlösa. Kapellet bör ha varit i bruk år 1515 då det tas upp i en lista över Linköpings stifts kloster, kyrkor och kapell. Vi tillhörde alltså ett annat stift då och biskopen som skrev listan var Hans Brask, han med brasklappen. Laurencii in Visinxö som det skrivs var då ett kapell utan egen präst.

För snart 80 år sedan, 1940, genomfördes en arkeologisk undersökning av platsen tillsammans med Visingsö hembygdsförening och då frilades grunden till stenbyggnaden som vi ser idag. Den är ca 8 x 7 meter och golvet var belagt med flata skifferhällar. Man fann också resterna av ett altare mot den östra väggen. I rasmassorna påträffades bland annat putsbruk som visade att kapellet haft kalkmålningar samt ett lövformat hänge i järn, troligen dekoration till en ljusstake.

Under senare år har ett par insatser gjorts för att försöka få mer kunskap om platsen. 2015 genomfördes en kartering med georadar, vilket är ett slags ekolod som avläser formationer i marken utan att man behöver gräva. Den visade att platsen väster om ruinen är extra intressant. Tolkningen är att det där kan ha funnits en byggnad, eftersom man bland annat kunde se spår av stolphål. Man kunde också se att det saknades gravar runt kapellet, vilket visar på vilken roll kapellet spelat. Det har troligen inte varit ett begravningskapell, men helt säker på dessa resultat kan man förstås inte vara förrän man har grävt på platsen. Kanske har det använts för dop? Högst troligt är det dock att det använts för mässor eller mer privata stunder av bön och kontemplation. Det här var innan reformationen, så det är alltså katolska mässor som ägt rum. Vi får också komma ihåg att den kristna tron påverkade människorna under medeltiden på ett helt annat sätt än vad den gör för de flesta idag. Den genomsyrade allt och var en naturlig del av vardagen och livet.

En annan insats gjordes året därpå, då ytan för ruinen och området runt omkring avsöktes med metalldetektor. Tyvärr gjordes inga daterande fynd som till exempel mynt, som hade kunnat visa från vilken tid kapellet var. Det hittades några äldre metallföremål, framförallt väster om ruinen, men inga som klart kunde knytas till kyrklig verksamhet eller till en viss tid.

Vad kapellet haft för funktion och från vilken tid det härstammar är alltså fortfarande osäkert. Vissa forskare menar att det hade ett samband med Husabyn som fanns på ön. Andra hävdar att det var en enhet tillhörig Alvastra kloster, en så kallad grangie.

Visingsö 2019
Anna Ödeén
Arkeolog vid Jönköpings läns museum


Resterna av husgrunden sedd från öster...
...och från väster.
”Per Brahe, greve till Visingsborg, friherre till Kajana, reste denna sten 1679 till minne av ett mycket gammalt kapell”
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund