Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Årsskrift 1992

Kort historik om Visingsö Hembygdsförening                   Christer Claesson, ordf

En tillbakablick på 1991                                                      Eva Plyhm

Tempelgårdens nya ägare                                                   Anna Lindau Backlund

Bildsvep från förr

"KÄRA DAGBOK!"

Klockare Rosanders tragiska levnad

Efterlysning!

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund