Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Församlingskrönika 1989 - valda artiklar


En gammal dopfunt                                                 Olof Fong

Series Pastorum

En gammal Visingsö-pojke blickar tillbaka                Olof Lindgren

Folkmängden

Året som gått                                                          Eva Plyhm

Maja-Stina Nilsdotter                                               Anna Lindau Backlund

Sara, en bland oss som överlevt andra världskrigets fasor              Monica Wirén


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund