Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Församlingskrönika 1988 - valda artiklar


Kumlabyskolans 20-års jubileum

Från advent till advent

Tio berikande år                                                           Allan Svensson

Stenfyndet på Brahekyrkans kyrkogård                          Tomas Areslätt

Till Kyrkorådet i Visingsö församling                               Ingrid Strandberg

Konfirmationslägret på Gransnäs                                    Ulrika och Susanne

Året som gått                                                                Eva Plyhm

Per Brahes Konterfejare                                                 Olof Fong

Folkmängden på Visingsö

Cidera inte med gamla uttryck                                        Anna Lindau-Backlund

Annonser..... 


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund