Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Biskopsvisitation 1827

Skalden Esaias Tegnér blev biskop i Växjö stift 1824 och gjorde visitation på Visingsö i maj 1827. Här berättar han i brev till sin fru Anna (kallad Målla) om sitt besök på ön.
 

Till Anna Tegnér

Skärstad d. 27 Maj, Söndagsmorgon 1827

Innan jag går upp och viger den länge brukade Kyrkan vill jag skriva några rader till Målla och tacka för bref och pengar som jag i går fick med Ahlstrand,samt i övrigt fortsätta min dagbok. I thorsdags sedan jag ätit middag jick jag med Dr Almquist och en Notarius för tillfället över till Wisingsö med god vind. Der besiktigades och inventerades Kyrkan, som är rik på märkvärdigheter och minnen af Braheska fåfängan, vidare det gamla Skolhuset och det fordna gymnasium,som nu skall inrättas till Paedagogi. Derefter åkte jag till Öns södra udde, där Magnus Ladulås haft sitt slott, hvars ruiner ännu synas i sjön. Derefter till prestegården som är nybyggd och vacker. Prosten Ekman är en hygglig och nitisk man, men han har gjort stora omkostnader på sitt boställe, och har 9 barn att försörja. Emedlertid gick allt ganska pompeust till, och med elegance som visade att Värdinnan var ordentlig och snäll. Jag mådde ej rätt väl, och kunde ej deltaga i måltiden. Fredag förmiddag var visitation till kl n 2, derefter middag där le beau monde på ön var församlad, och det tracterades med Champagne o.s.v. På eftermiddag besåg jag öns norra del och ruinerna av Borga slott. Ön är både märkvärdig och vacker, och de mångfaldiga körsbärsträden stodo nu i full blomma. Det hela är som ett AntiquitetsCabinett i en Trädgård. Jag hade önskat att kunna vara der längre; men måste gå öfver kl n 4 på eftermiddagen, då det var alldeles lugnt och vi således ej kunde nyttja segel. I går f.m examen i Grenna Skola , och visit hos Amiral Virgin, hvars son i dessa dar reser upp till Värmland för att gifta sig med en Mamsell Geijer på Fösked. Till middag kalas hos Almquist .............. Kl n 3 for jag med Almquist från Grenna till Ölmestad der Kyrkan besågs. Gagner tycks vara en hygglig karl, men är alldeles ruinerad af skuld, och har ingen ting annat än lånt i huset. Frun är mycket vacker, en Göteborgska, före detta Gouvernant. Kl n 8 kom jag hit. Prosten är försupen, men huset ordentligt och förestås av hans giftasvuxna döttrar.............. Var snäll och frisk , och skriv var dag till

Din redlige Tegnér

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund