Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Hembygdsparken

På den mark som, ägd av kyrkan, idag kallas hembygdsparken, finns fyra av hembygdsföreningens byggnader: hembygdsgården, loftboden, kokhuset och spruthuset. Parken domineras av den 300- åriga eken. 

Den tidigare hembygdsparken, som idag kallas den gamla hembygdsparken, är belägen ca 400 m söderut utmed landsvägen strax norr om sockenmagasinet. Den har idag två bord uppställda för fikapauser. 

        


Hembygdsgården         

Visingsö Hembygdsgård uppfördes som prästgård på 1680-talet vid kyrkogårdens östra mur, varifrån den senare flyttades till sin nuvarande plats. Den nyttjades som kyrkoherdeboställe fram till 1823, då kyrkoherde Pehr Ekman med familj flyttade in i den då nyuppförda prästgården alldeles söder om den gamla.

Efter att den byggnaden tjänat ut som prästbostad har den bland annat fungerat som tvättstuga, fårhus, affärslokal och statarbostad. Den innehåller idag flera inredda rum: förstugan, salen, södra kammaren, köket, "Tingleyrummet" och klassrummet. 

Sedan 1958 ägs gården av Hembygdsföreningen. Öppettider, se under Senaste nytt. 


Loftboden                          

Denna kommer från Ed Stigbogård på öns norra del. Den är från sent 1700-tal eller möjligen tidigt 1800-tal. Den här typen av bodar var en form av visthusbodar, alltså för förvaring av matvaror. 

  

Boden från Ed Stigbogård finns avbildad i verket "Svensk arkitektur" från 1908 och ansågs redan då vara en "representant för en fordom vanlig typ på ön". 

  

I Wilhelms Bergs bok om Visingsö från 1885 kan man läsa om en liknande bod från Torp Ingemarsgård där allt på huset var tillverkat i trä, även dörrarnas gångjärn och de enkla låsen. 

Boden har en ursprunglig del i två våningar som sedan har byggts till. (Den tillbyggda delen är den västra så som boden står idag). 1929 monterades boden ner i Ed och lagrades sedan fram till 1934 då den sattes upp i den gamla hembygdsparken på norra gravfältet, mitt emot Liljeholmen. Den 8 april 1992 flyttades den sedan, denna gång utan att först monteras ner, till sin nuvarande plats intill hembygdsgården. Denna flytt blev möjlig efter att föreningen fått en summa pengar genom ett arv. Kokhuset                       

Söder om loftboden står ett mindre timrat hus, även detta kommer från Ed Stigbogård och har samma historia som loftboden när det gäller flytt mellan olika platser. Kokhusen användes när man kokade tvätt men också vid större matlagning och vid slakt. 


                                          

Spruthuset

Det står ytterligare en liten bod bakom hembygdsgården. Den är inte timrad utan byggd av brädor och av ett yngre datum. Anledningen till att den kallas för spruthuset är att det innehöll, och fortfarande innehåller, en brandspruta. Brandsprutan sköttes av ett brandlag från byn Ed där boden stod, norr om Hospitalen. Kan man kanske kalla det en föregångare till vår brandstation?  

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund