Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Trumpetarbostället

    

                                     Bild från 1960-talet

I södra Vrixlösa ligger trumpetarbostället som byggdes på 1600-talet och som sedan 1948 är i Hembygdsföreningens ägo. Byggnaden vilar på en sockel av fältsten och är uppförd av timmer i en våning. Sadeltaket är belagt med handgjorda enkupiga tegelpannor. Trumpetarbostället renoverades varsamt 1951 och 1995 och har nu en hyresgäst.

Enligt traditionen var det här som Per Brahes trumpetare Peder Jacobsson bodde med sin hustru Anna Sunesdotter. I september 1678 dog plötsligt trumpetaren och den 15 januari året därpå rannsakades Anna av Grevens nämnd i tingshuset. Hon befanns skyldig till att ha förgiftat sin man med arsenik och dömdes till döden. Den 22 januari 1679 halshöggs hon på en kulle ca 100 meter sydväst om tingshuset.

Detta är den enda kända dödsdomen på Visingsö med verkställd avrättning. Rättegången och domen finns dokumenterade i landsarkivet och en kopia av domen kan studeras i det forna tingshuset, numera Visingsö museum, söder om Hembygdsgården.

Se vidare Historik En januaridag 1679


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund