Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Båthus Maria af Rökinge 


   
         

                                             Bild från 1990-talet

När båthuset till Maria af Rökinge byggdes fanns inte portar på detta och inte heller någon vägg på västra gaveln. Båten drogs upp på land och in i båthuset med oxar, varför fri passage måste finnas genom båthuset. Senare sattes ett "gångspel" upp för uppdragning av båten men detta gångspel har varit raserat i flera år.

Läs mer om båthuset under fliken Bildarkiv: Renovering av Maria båthus 2019 


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund