Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Bastan i Näs


        


Denna basta, en benämning för ett torkhus, är byggd under mitten av 1800-talet och var i bruk till början av 1900-talet. Här torkades linet innan det bråkades och här torkades kornen när de hade grott till maltkorn. Under 1800-talet var det nämligen vanligt att man på landet beredde lin och tillverkade öl och dricka själva.

I dessa båda processer måste man ha tillgång till en ugn för torkning och eftersom det innebar stor brandfara så byggdes dessa torkhus en bit ifrån övrig bebyggelse.

Bastan skänktes 1952 till Hembygdsföreningen. Överlämnandet skedde 1955 efter att de förra ägarna restaurerat byggnaden utvändigt. Bilden nedan (den första av de svartvita bilderna) är från detta tillfälle. På bilden saknas Teodor Lundbrant och Axel Johansson. 

Skorstenen murades om 2014 och arbetet med att ersätta ytterpanelerna pågick under 2015 och 2016. Västra gaveln ersattes ej. Restauering av ugnen gjordes under 2016. 

För att läsa mer om Bastan i Näs, klicka här . Här beskrivs också vad restaureringen 2016 innebar.        

Bastan är inte öppen för allmänheten. Kontakta någon i styrelsen om du vill ha tillträde.  Nedanstående bilder ger först en uppfattning om hur det såg ut innanför väggarna före restaureringen och de sista bilderna visar vad som hände under restaureringen.

Text och foto: Mats Svensson


Nyckeln sitter i stocklåset
Innanför dörren finns eldstaden under skorstenen
Den brinnande veden fördes in i ugnen under valvet
Värmen sprids uppåt mellan valven
Men det var längesen det brann härinne
Ovanför ugnsvalvet finns en glugg till stenkistan samt ett spjäll
Stenkistan - hela anordningen kallades också galten
Det var trångt - och varmt - att arbeta här inne
Groningskar för malt, trolig öltunna samt en linrepa
Här har det stått ett antal laggtunnor att ta hem öl i
Torklave ovanför stenkistan. Här breddes korn och lin ut för torkning
Kanalen intill murstocken från stenkistan till torken
Med spjället på framsidan reglerades värme och drag
Trångt även på denna sida
Väggfast maltkvarn för de torkade maltkornen
Gamla tjärburkar
En fristående maltkvarn
En repa och bråka finns också kvar
Gustav Heimdahl, Erling Krantz, August Carlsson, Vilhelm Svensson, Allan Wetterlind, Carl Johansson, Alfons Florin
Norr om bastan: Karl Ousbäck med Olle Wetterlind vid handen på 1930-talet
Eskil Berglund och Sven-Erik Lööv poserar framför bastan 1960
Restaurering 2016: Hela ugnen stabiliserades med betong
Tore Johansson såg till att det håller i många år till
Ugnens front lagades
Så ser det ut idag
De gamla kvarnarna …
… är kvar …
… liksom groningskar, repa, bråka och tunna
Sotade gavlar. Det har varit rökigt här inne. Taket har troligen bytts.
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund