Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Wikingen från Erstad


Båten byggdes på 1860-talet och fick sitt namn efter Erstadviken. Användes som segel- och roddbåt under resten av 1800-talet. Reparerades i början av 1900-talet och användes för dagsturer till Gränna och Stava. Skänktes 1949 till Gränna Hembygdsförening men slogs sönder av en storm i Gränna hamn. Låg i ett båthus på Grännaberget fram till 1981, då hon kom åter till hemmahamnen i Erstad.

Båten ägs av Grenna Museum men disponeras av Visingsö hembygdsförening.

Skeppare vid den första byabåtseglingen 1981 var Helge Ottosson.


Se även artiklar i Hembygdskrönika 2005 under flik Historik/Hembygdskrönikor samt Byabåten Wikingen 2015 under flik Bildarkiv. 


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund