Om oss

På denna sida finner du information om vår organisation, möten, skrivelser mm. 

Medlemskap

Stöd gärna vårt arbete och bli medlem i Hembygdsföreningen! 

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr/person eller 250 kr/familj

Plusgiro: 59 09 11 - 4       Bankgiro: 663 - 4935 
Swish: 123 613 94 89 
Eftersom meddelandeutrymmet är begränsat vill vi att du skriver årtal, namn och adress (även ortsnamnet kan förkortas om så krävs). 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida:  www.visingsohembygdsforening.com 

Så här hanterar Visingsö Hembygdsförening personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter personuppgiftslagen, även förkortad PuL. Vid föreningens styrelsemöte den 15 maj 2018 beslutades att föreningen naturligtvis skall anpassa sina rutiner avseende hantering av personuppgifter efter den nya förordningen.

Alla medlemmar i föreningen kommer att finnas med på en lista över medlemmar. Föreningen behöver dessa uppgifter för att vid behov kommunicera med medlemmarna. De personuppgifter som ska finnas är namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Det är föreningens kassör som årligen upprättar medlemslistan. När någon inte längre betalar medlemsavgift plockas uppgifterna bort. Denna medlemslista ska finnas i föreningens dator som en Excel-fil och som papperskopior hos styrelsens medlemmar.

Med utgångspunkt från medlemslistan kommer det att skapas andra listor för olika arbetsgrupper. Föreningen kommer inte att sprida personuppgifter vidare till tredje part, dvs andra organisationer och företag.

Styrelsen


Vi vill öka tillgängligheten till våra samlingar

Vårt arkiv i Bibliotekets källare innehöll många pärmar med gamla gårdshandlingar, protokolls-böcker, foton, glasplåtar, filmer m m. Det mesta av detta material har vi flyttat över till Folkrörelsearkivet i Jönköping, där de hålls tillgängliga för intresserade. Arkivet ligger i samma byggnad som stadsbiblioteket och är öppet varje dag, tel: 036-10 27 60, info@jfa.f.se, www.jfa.nu

Fotoalbum, almanackor, krönikor och annan lokalhistoria finns samlade i Visingsö biblioteks ”hembygdshörna”, som en arbetsgrupp sett över och utvidgat, i samarbete med bibliotekarien.  

Styrelse 2020

Ordförande:            vakant, tills vidare ambulerande inom styrelsen
Vice ordf                 Marianne Roempke
Kassör:                    Katarina Wetterlind Holmberg 
Sekreterare:            Cia Hedberg
Övriga ledamöter:   Annechatrin Brandén, Karin Eskilsby, Olof Lundbrant och  
                              Bodil Ödéen                                                                    
Suppleanter:           Eva-Lotta Krantz och Lotta Pauli

Revisorer och valberedning 2020

Revisorer:              Ingemar Larsson (sammankallande), Ingrid Öresjö och som ersättare                               Sven-Erik Krantz.
Valberedning:        Gerd Wetter (sammankallande), Janne Pettersson och Vivi-Anne                                     Ottosson

Arbetsgrupper 2020  

Hembygdsgården: Marianne Roempke, Olof Lundbrant, Bertil Gustavsson, Eskil 
                           Berglund, Stig-Göran Bonhtron, Lotta Pauli, Agne Carlberg, Mats
                           Svensson, Bodil Ödeén, Jörgen Elm, Anna Malmström, Eva-Lotta
                           Krantz, Esbjörn Malmström         

Hembygdsgårdens uthus: Olof Lundbrant, Esbjörn Malmström

Husvärdar Hembygdsgården: Lotta Pauli, Margit Nilsson, Erna Andersson, Anna
                                           Malmström, Gerd Engdahl, Ann-Charlotte Andersson, Sven
                                           Ottosson, Agneta Ödeén, Agne Carlberg, Rakel                                                               Grünewald, Eva-Lotta Krantz, Olof Lundbrant, Lilian Allert                                             och Marianne Roempke

Byabåtarna: kontaktpersoner Olof Lundbrant och Bodil Ödeén
               Maria av Rökinge: Jan Andersson, Ingemar Larsson, Bengt Ottosson, Bertil     
                                          Gustavsson, Olof Lundbrant, Wolfgang Blischke                                   Neptun av Torp: Jan-Erik Pettersson, Lars Plühm, Lennart Rosenkvist,       
                                        Ola Berglund 
              Vikingen av Erstad: Östen Johansson, Amandus Johansson, Sture Ekström,                                                    Gunnar Ekström, Rasmus Andrée         

Bastan i Näs: Olof Lundbrant, Eskil Berglund     

Kungsladugården: Karin Eskilsby, Olof Lundbrant, Esbjörn Malmström

Trumpetarbostället: Marianne Roempke, Karin Eskilsby, Esbjörn Malmström

Almanackan: Marianne Roempke, Cia Hedberg

FikagruppenAgneta Ödeén, Majken Gustafson, Gerd Engdahl

Tingleygruppen: Cia Hedberg, Nanja Florin, Bodil Ödeén, Marianne Roempke,         
                         Lilian Allert 

Annonser till almanackan: Mats Svensson 

Arkiv: Mats Svensson 

Hemsidan: Mats Svensson                                          

Stadgar

Du finner föreningens Stadgar här .  

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund