Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Om oss

På denna sida finner du information om vår organisation, möten, skrivelser mm. 

Medlemskap

Stöd gärna vårt arbete och bli medlem i Hembygdsföreningen! 

Medlemsavgiften för 2022 är 100 kr/person eller 250 kr/familj

Plusgiro: 59 09 11 - 4       Bankgiro: 663 - 4935 
Swish: 123 613 94 89 
Eftersom meddelandeutrymmet är begränsat vill vi att du skriver årtal, namn och adress (även ortsnamnet kan förkortas om så krävs). 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida:  www.visingsohembygdsforening.com 

Så här hanterar Visingsö Hembygdsförening personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ersätter personuppgiftslagen, även förkortad PuL. Vid föreningens styrelsemöte den 15 maj 2018 beslutades att föreningen naturligtvis skall anpassa sina rutiner avseende hantering av personuppgifter efter den nya förordningen.

Alla medlemmar i föreningen kommer att finnas med på en lista över medlemmar. Föreningen behöver dessa uppgifter för att vid behov kommunicera med medlemmarna. De personuppgifter som ska finnas är namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Det är föreningens kassör som årligen upprättar medlemslistan. När någon inte längre betalar medlemsavgift plockas uppgifterna bort. Denna medlemslista ska finnas i föreningens dator som en Excel-fil och som papperskopior hos styrelsens medlemmar.

Med utgångspunkt från medlemslistan kommer det att skapas andra listor för olika arbetsgrupper. Föreningen kommer inte att sprida personuppgifter vidare till tredje part, dvs andra organisationer och företag.

Styrelsen


Vi vill öka tillgängligheten till våra samlingar

Vårt arkiv i Bibliotekets källare innehöll många pärmar med gamla gårdshandlingar, protokolls-böcker, foton, glasplåtar, filmer m m. Det mesta av detta material har vi flyttat över till Folkrörelsearkivet i Jönköping, där de hålls tillgängliga för intresserade. Arkivet ligger i samma byggnad som stadsbiblioteket och är öppet varje dag, tel: 036-10 27 60, info@jfa.f.se, www.jfa.nu

Fotoalbum, almanackor, krönikor och annan lokalhistoria finns samlade i Visingsö biblioteks ”hembygdshörna”, som en arbetsgrupp sett över och utvidgat, i samarbete med bibliotekarien.  

Styrelse 2022

Ordförande:            Marianne Roempke
Vice ordf                 Bodil Ödéen
Kassör:                    Katarina Wetterlind Holmberg 
Sekreterare:            Cia Hedberg
Övriga ledamöter:   Olof Lundbrant, Eva-Lotta Krantz och Karin Eskilsby
Suppleanter:           Susanne Callegari och Rune Backlund.

Revisorer och valberedning 2022

Revisorer:              Janne Pettersson (sammankallande), Esbjörn Malmström och som                                    ersättare Sven-Erik Krantz.
Valberedning:        Gerd Wetter (sammankallande), Janne Pettersson och Vivi-Anne                                     Ottosson

Arbetsgrupper 2022

Hembygdsgården: Marianne Roempke, Olof Lundbrant, Eskil Berglund, Stig-Göran Bonthron, Anna Malmström, Esbjörn Malmström, Jörgen Elm, Bertil Gustavsson, Bodil Ödeén, Ann-Charlotte Andersson och Eva-Lotta Krantz.

Bastan i Näs: Olof Lundbrant och Eskil Berglund.

Kungsladan: Karin Eskilsby, Olof Lundbrant och Esbjörn Malmström.

Uthusen i Hembygdsparken: Olof Lundbrant och Esbjörn Malmström.

Trumpetarbostället: Bodil Ödeen och Susanne Callegari.

Uthusen i Hembygdsparken: Olof Lundbrant, Esbjörn Malmström.

Tillsyn av byggnaderna: Östen Johansson 

Fikagrupp: Agneta Ödeén, Majken Gustafsson och Gerd Engdahl.

Almanackan: Marianne Roempke och Cia Hedberg. 

Annonser i almanackan: Styrelseansvar

Tingleygruppen: Cia Hedberg, Marianne Roempke, Lilian Allert, Nanja Florin och Bodil Ödeén. 

Arkiv: Styrelseansvar

Hemsida: Styrelseansvar Från Start t.o.m. 2022-06-30 

Byabåtarna: Olof Lundbrant och Bodil Ödeén
Maria af Rökinge: Olof Lundbrant, Ingemar Larsson, Bengt Ottosson, Bertil Gustavsson, Wolfgang Blischke och Göran Bielk.
Vikingen av Erstad: Östen Johansson, Gunnar Ekström, Sture Ekström, Amandus Venemyr och Rasmus Andreé.
Neptun av Torp: Janne Pettersson, Lars Plühm, Lennart Rosenkvist och Ola Berglund.

Stadgar

Du finner föreningens Stadgar här .  

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund