Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Publikationer

Föreningen ger ut byaböcker och årliga almanackor, som du är välkommen att köpa. Dessutom informerar vi här om andra skrifter med koppling till Visingsö.  

Byaböcker

 

Byaböckerna beskriver och utgör en gårdshistorik från tidigt 1700-tal fram till våra dagar över samtliga byar på Visingsö. Författare, se resp. bok.  

Följande utgåvor har tagits fram:
Stigby: Finns i lager. Nedsatt pris 100 kr.
Näs by: slutsåld
Asby, Rönäs och Husgärdet: slutsåld
Rökinge, Lundby och Busarp: slutsåld
Tunnerstad: Finns i lager. Nedsatt pris 100 kr.
Torp: slutsåld 
Kumlaby: Finns i lager. Nedsatt pris 100 kr.
Vrixlösa: Finns i lager.  Nedsatt pris 100 kr. 
Avlösa, Grönstad och Säby: slutsåld
Erstad Ed: slutsåld 
Visingsborg: Finns i lager. Nedsatt pris 100 kr.


Böckerna säljs i Hembygdsgården vid föreningens arrangemang.  
Vid postförsändelse tillkommer avgift för emballage och porto. 

Samtliga böcker finns att läsa på hemsidan under flik Historik.

Som vanligt var Lennart Edlund och Bengt Johansson närvarande vid Persgårdens julmarknad, här en bild från den 29 nov 2014 när den sista byaboken Visingsborg lanserades. Rune Backlund övertalades av Anna Ödéen att handla.

Almanackor

Almanackor för åren 2000 - 2021 har tagits fram. De senaste årgångarna har sammanställts av Marianne Roempke och Cia Hedberg. 

2022 års almanacka med tema  "Husdjur och kelgrisar" kostar 120 kr + ev. porto och kan beställas/köpas enl. nedan. 

Kvarvarande gamla almanackor kostar 10:- + ev. porto och kan beställas genom  kontakt@visingsohembygdsforening.com  eller köpas i hembygdsgården när denna är öppen. 

ÅRET PÅ ÖN - vardagslivet på Visingsö 2021

Nedanstående tidsdokument över året 2021 som präglats av coronapandemin. Sammanställd av Cia Hedberg. 

Säljs för närvarande av ewas hud & kroppsvård, Visingsö. Pris 130 kr.


Vad har visingsöborna ätit under åren och...... ?

Med hjälp av gamla receptböcker och intervjuer har Hembygdsföreningen gjort en dokumentation över människor och näringsställen på ön.

Finns att läsa i Hembygdsgården och Visingsö bibliotek. Kan köpas för 130 kr genom Cia Hedberg 0736363299

Fredshelg på Visingsö 1913 och 2013

Häftet innehåller en sammanställning över de två fredshelger som ägt rum på ön 1913 genom Teosofiska Samfundet och 2013 då Visingsö Hembygdsförening tillsammans med Kulturens dag och natt firade 100-årsjubileet av denna händelse. Det finns ett reportage från firandet 2013 på hemsidan under flik Historik. 

Finns att läsa i Hembygdsgården och Visingsö bibliotek. 

För länge länge sedan ...

Denna sagobok är en sammanställning av olika sagor om Visingsö. Det är barn från ön som delar med sig genom sina egna ord och bilder om platser och händelser. För mer information kontakta Marianne Roempke, tel 0390 40031. 

Boken finns att köpa i Biblioteket och i Brahekyrkan till ett pris av 40 :-

Teosofernas ledare ...

Teosoferna har lämnat tydliga avtryck på Visingsö. Denna bok, skriven av öbon Cia Hedberg, ger utförlig information om teosofernas ledare M:me Tingley och hennes tankar om praktisk teosofi, som genomsyrade hennes Râja Yoga-uppfostran.  Hennes plats, Point Loma i Kalifornien beskrivs, liksom olika aktiviteter som ägde rum på Visingsö. 

Boken finns till försäljning på Wisingsö Hotell & Konferens, pris 150 kr, samt till låns på
biblioteket och som blädderex på hembygdsgården. 

Stigbyskolan

En dokumentation om Stigbyskolan på Visingsö. Ett exemplar finns på Hembygdsgården som blädderex. Boken kan köpas av författarna: Lennart Edlund (tel. 0390 40194), Gösta Strand (tel.0390 40008) och Bernt Strandberg (tel. 0390 40146). Pris: 50 kr

Smycken med Vättern stenar

Dokumentation av ett 60-tal smycken med den svarta s.k. vätternstenen som är unik för Visingsö.
Boken finns låns på biblioteket och som blädderex på hembygdsgården. 

I Axel Ohlins fotspår

Boken om zoologen Axel Ohlin från Visingsö finns att köpa på Wisingsö Hotell & Konferens, Wisingsborgs Trädgårdscafé, Visingsö Pensionat & Café och hos författaren Erna MM Andersson 0707 16 45 50.  Pris 250 kr    


VisingsÖAvtryck

Ön som gett avtryck.

Skrönor, sagor och sägner baserade på öns mycket speciella historia. Det är många som besökt ön och skrivit ner sina möten med människorna och naturen. Och inte minst har den vanliga människan, öbon, prisat sin hembygd i ord och toner.

Häftet finns till försäljning i Hembygdsgården, när denna är öppen, hos ewas hud & kroppsvård, Visingsö samt hos Kigge Smé i Skattegården, Visingsö. Pris 130 kr. 

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund