Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Kontakt


Kontakta gärna någon i styrelsen eller föreningen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida:  www.visingsohembygdsforening.com

Medlemskap

Stöd vårt arbete och bli medlem i Hembygdsföreningen! 

Medlemsavgiften för 2021 är 100 kr/person eller 250 kr/familj

Plusgiro: 59 09 11 - 4       Bankgiro: 663 - 4935 
Swish: 123 613 94 89 
Eftersom meddelandeutrymmet är begränsat vill vi att du skriver årtal, namn och adress (även ortsnamnet kan förkortas om så krävs). 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida:  www.visingsohembygdsforening.com 

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund